Novinky - detail

Aktuální informace


Vše o stavbě dálnice D47 na internetu

Rozsah informací o stavbě dálnice D47 překročil rámec internetových stránek ŘSD ČR. Proto došlo k založení samostatné internetové domény www.viamoravica.cz, na které čtenáři naleznou všechny potřebné údaje o přípravě, realizaci a budoucím využití stavby. V samostatných sekcích jsou podrobně...


Evropská unie podporuje výstavbu českých silnic a dálnic

Jedná se o projekty obecného zájmu z oblasti dopravní infrastruktury podporované Českou republikou a ztotožňující se s hlavními směry přijatými rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, ve...


D1: vyšší bezpečnost díky novému informačnímu systému ŘSD

Na základě evidované vysoké nehodovosti na dálnicích a silnicích I. tříd v době zhoršených klimatických podmínek jako jsou mlha, sněžení a déšť, se ŘSD ČR dlouhodobě snaží hledat cesty ke zlepšení tohoto stavu. "Instalujeme proto na vybraných úsecích nový systém světelných informačních značek. Ve ...


Nová adresa generálního ředitelství ŘSD ČR

Sídla všech ostatních částí ŘSD se nemění. Kromě výše jmenovaného generálního existují ještě dva dálniční závody, 13 silničních správ a 13 SSÚD (Střediska správy a údržby dálnice). Jak se k nám dostanete: Autem: ulicemi Budějovická a Strmilovská Metrem: sídlíme 100 m pod stanicí m...


Proběhla Silniční konference 2004

Své projevy přednesli kromě ministra dopravy zástupci Ředitelství silnic a dálnic a celá řada dalších odborníků. Letošní témata byla především o stavu silniční a dálniční sítě a jejím dalším rozvoji. Rovněž se debatovalo o bezpečnosti provozu a o financování silničního hospodářství. Na prog...


Den otevřených dveří v tunelu Valík

Tunel Valík (380 m) je součástí stavby 0510/IB plzeňského obchvatu, tedy posledního úseku z celé délky dálnice D5 (150 km). Vrch Valík byl dlouhá léta sporným bodem mezi ekology a investorem při stavbě tunelu, který by byl klíčovou spojnicí úseků nově budované dálnice D5. Valík bude jediným tu...


ROADWARE 2004

Na Roadwaru se každoročně setkávají subjekty podnikající a působící v oblasti rozvoje, obnovy a údržby dopravní infrastruktury a nejinak tomu bylo i letos. Odborná, ale i laická veřejnost zde měla možnost získat informace u zástupců 88 špičkových firem, s jejichž nabídkou se bylo možné seznámit v ...


Nová anglická verze těchto stránek

Ke dni, kdy se Česko stává členským státem Evropské unie, zásadně měníme anglickou verzi našich stránek. Jejich návštěvnost se poslední dobou stále zvyšuje a množí se i celková komunikace v anglickém jazyce. Proto nyní bude i anglická verze obsahovat ty nejaktuálnější informace o našich silnic...


Vizualizace dálničních staveb

"Velikou výhodu video prezentací je jejich názornost a vysoká vypovídací schopnost," říká Jan Hoření, mluvčí ŘSD. "Lze si tak snázeji představit, jak daná stavba bude vlastně ve výsledku vypadat, jak bude posazena do terénu a okolní přírody, do jaké míry bude rušivým elementem nebo naopak," dodává...