Novinky - detail

Aktuální informace

Na dálnicích se v roce 2008 snížila nehodovost

Na dálnicích klesají nehody i počet zraněných a usmrcených Nejdelší dálnici D1 (3519 nehod v roce 2008) následuje tah D5 z Prahy do Plzně (756), dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové (496) a dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem k německým hranicím (447). I přes stále vysoký celkový počet neho...Dálniční síť se od roku 1989 zdvojnásobila

Podle expertů v oblasti dopravní infrastruktury bude síť dálnic a rychlostních silnic v České republice kompletní na úrovni 2100 kilometrů. Mezi nejdůležitější stavby, které je potřeba ještě dokončit, patří například severomoravská dálnice D47 (po dokončení součást dálnice D1), dále dálnice D3 smě...


Nové informační tabule na dálnici D1

Co se zobrazuje? Na proměnných informačních tabulích se zobrazují dopravní informace o aktuální dopravní situaci na příslušném úseku dálnice nebo rychlostní komunikace za tabulí. Řidič zde najde důležité informace událostech, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu. Jsou to zejména in...


Na D1 bude do konce roku již 28 infotabulí

Pracovníci dodavatelských firem dnes zahájili montáž vlastního zobrazovacího zařízení na 96 km ve směru na Brno, po té bude bezprostředně následovat i montáž tabule na opačné straně dálnice na stejném kilometru ve směru na Prahu. V těchto místech již byly v minulých dnech vybudovány masivní betono...


Otevíráme moderní centrum dopravních informací

Pracoviště NDIC v nepřetržitém provozu sedm dní v týdnu 24 hodin denně v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR v těsné spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, zdravotnickými záchrannými službami, správci komunikací, silničními správními úřady, provozovateli dopravních ...65 % kamionů překročilo deset minut před nehodou na D1 nejvyšší povolenou rychlost

Ředitelství silnic a dálnic ČR má na dálnici D1 stabilně umístěné čtyři měřící stanice, které monitorují rychlost projíždějících vozidel. Jedna z těchto stanic zaznamenává data nedaleko místa čtvrteční hromadné havárie. Podle zjištění ŘSD projíždělo deset minut před nehodou na měřeném úseku 79 pro...


U ceny dálnice se musí porovnávat porovnatelné

Ředitelství silnic a dálnic ČR k tomuto tématu přistupuje s maximální odpovědností. Vedení ŘSD se rozhodlo jasně a transparentně odpovědět na otázku, jak jsou v České republice dálnice a silnice drahé a jaká je cena za jejich výstavbu v porovnání s cenami v jiných zemích Evropské unie. Závěr vznik...


Rozhovor s generálním ředitelem

zdroj: www.lidovky.cz OTÁZKA Dobrý den, proč nezadáte výstavbu dálnic německým firmám, které to umějí postavit mnohem levněji? Známí, klteří mají dům u takové stavby líčí, jak se tam vesele krade ve velkém. A platíme to stále my všichni. ODPOVĚĎ Dobrý den, vybral jsem si Vaši otázku předev...