Novinky - detail

Aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu silnice I/26 Plzeň, mosty Letná

„V rámci stavby byla provedena demolice nosné konstrukce původních mostů včetně mostních pilířů. V témže místě byly následně upraveny opěry a došlo k vybudování nových železobetonových pilířů. Následně byla provedena nová nosná konstrukce tvořená třemi prostými poli ocelových svařovaných nosník...