Novinky - detail

Aktuální informace

ŘSD získalo od EU účelové dotace pro 9 projektů

Podpora z Operačního programu Infrastruktura byla schválena pro 7 projektů v rámci Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, Opatření 1.2 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy. Dle rozhodnutí bude na jednotlivé projekty poskytnuta dotace v rozmezí 25 - 75 %...


Na dálnicích vzrůstá agresivita a neposlušnost řidičů

Ředitelství silnic a dálnice ČR provedlo v období od 1. - 10. dubna 2005 telematický průzkum na konkrétním vybraném místě v jednom směru dálnice D1. Výsledky tohoto průzkumu jsou v mnoha ohledech zarážející. "Překvapivé například je, kolik řidičů překročí rychlost 130 km/hod. A to jsme rychlost mo...


ŘSD pro veřejnost

ROADWARE 2005 Ředitelství silnic a dálnic letos opět nebude chybět na odborném Mezinárodním silničním veletrhu Roadware 2005, který se uskuteční již po jedenácté. Na Roadwaru se každoročně setkávají subjekty podnikající a působící v oblasti rozvoje, obnovy a údržby dopravní infrastruktury ...Vše o stavbě dálnice D47 na internetu

Rozsah informací o stavbě dálnice D47 překročil rámec internetových stránek ŘSD ČR. Proto došlo k založení samostatné internetové domény www.viamoravica.cz, na které čtenáři naleznou všechny potřebné údaje o přípravě, realizaci a budoucím využití stavby. V samostatných sekcích jsou podrobně...


Evropská unie podporuje výstavbu českých silnic a dálnic

Jedná se o projekty obecného zájmu z oblasti dopravní infrastruktury podporované Českou republikou a ztotožňující se s hlavními směry přijatými rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, ve...


D1: vyšší bezpečnost díky novému informačnímu systému ŘSD

Na základě evidované vysoké nehodovosti na dálnicích a silnicích I. tříd v době zhoršených klimatických podmínek jako jsou mlha, sněžení a déšť, se ŘSD ČR dlouhodobě snaží hledat cesty ke zlepšení tohoto stavu. "Instalujeme proto na vybraných úsecích nový systém světelných informačních značek. Ve ...


Nová adresa generálního ředitelství ŘSD ČR

Sídla všech ostatních částí ŘSD se nemění. Kromě výše jmenovaného generálního existují ještě dva dálniční závody, 13 silničních správ a 13 SSÚD (Střediska správy a údržby dálnice). Jak se k nám dostanete: Autem: ulicemi Budějovická a Strmilovská Metrem: sídlíme 100 m pod stanicí m...


Proběhla Silniční konference 2004

Své projevy přednesli kromě ministra dopravy zástupci Ředitelství silnic a dálnic a celá řada dalších odborníků. Letošní témata byla především o stavu silniční a dálniční sítě a jejím dalším rozvoji. Rovněž se debatovalo o bezpečnosti provozu a o financování silničního hospodářství. Na prog...


Den otevřených dveří v tunelu Valík

Tunel Valík (380 m) je součástí stavby 0510/IB plzeňského obchvatu, tedy posledního úseku z celé délky dálnice D5 (150 km). Vrch Valík byl dlouhá léta sporným bodem mezi ekology a investorem při stavbě tunelu, který by byl klíčovou spojnicí úseků nově budované dálnice D5. Valík bude jediným tu...