Novinky - detail

Aktuální informace

Reakce ŘSD na zprávu NKÚ

Úvodem konstatujeme fakt, že kontrola se věcně týkala let 2005-2006. S ohledem na personální změny, včetně změny nejvyššího vedení organizace, které proběhly v uplynulém půl roce tak u zjištěných objektivních nedostatků za ně zodpovědní vedoucí zaměstnanci ve většině případů již nejsou ve svých fu...


Náklady na řešení hlukové zátěže dosáhnou několik desítek miliard korun

Legislativa je v oblasti ochrany prostředí proti hlukové zátěži v České republice velmi přísná. Odpovědnost za výstavbu protihlukových zařízení jde plně za majitelem komunikace, což je v případě dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic ČR, u silnic ...
V roce 2007 bude v Česku dokončeno přes 70 km nových silnic a dálnic

"Rok 2007 můžeme označit za velmi úspěšný, plánujeme zprovoznit 24 kilometrů dálnic, 25,9 kilometrů rychlostních silnic a 23,8 kilometrů silnic I. tříd. Stejně tak zajímavé je číslo 330 kilometrů rozestavěných komunikací, z čehož třetinu tvoří dálnice," vypočítává plány ŘSD jeho nový generální řed...


Vozový park v Česku se výrazně mění: je mladší a více sází na naftu

Ze statistik, jež si ŘSD nechalo vypracovat společnostmi ATEM a EDIP s využitím databází Centrálního registru vozidel je zřejmé, že postupující obměna vozového parku na našich silnicích a ve městech má setrvalý trend a pomalu se přibližuje běžným evropským standardům. Dosud se tvrdilo, že na če...


ŘSD získalo další prostředky z Evropského fondu pro rozvoj infrastruktury

"Podpora z OP Infrastruktura byla schválena pro jeden projekt v rámci Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, Opatření 1.2 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy," říká mluvčí ŘSD ČR Jan Hoření. Dle rozhodnutí bude na projekt Silnice I/21 Planá - přeložka ...


Za prvních 16 dní vydělalo mýto 200 milionů korun

Mýtný systém tak po šestnácti dnech provozu přinesl 200 milionů korun. "Kdo se může stejně jako mýto pochlubit tím, že vydělává každou vteřinu 200 korun," ptá se Jan Hoření, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je provozovatelem systému. Každodenní reporty je možné sledovat na ofi...