Novinky - detail

Aktuální informace
Přijímáme nová opatření pro rekonstrukce silnic a dálnic v roce 2005

Rekonstrukce a opravy dálnic, rychlostních silnic a silnic jsou dlouhodobě plánovány. Nedostatek finančních prostředků na tyto akce způsobuje jejich odkládání a v současnosti prakticky zcela eliminuje provádění cyklické plošné údržby vozovek a mostů. Proto se objevují značné škody na vozovkách již...ŘSD získalo od EU účelové dotace pro 9 projektů

Podpora z Operačního programu Infrastruktura byla schválena pro 7 projektů v rámci Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, Opatření 1.2 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy. Dle rozhodnutí bude na jednotlivé projekty poskytnuta dotace v rozmezí 25 - 75 %...


Na dálnicích vzrůstá agresivita a neposlušnost řidičů

Ředitelství silnic a dálnice ČR provedlo v období od 1. - 10. dubna 2005 telematický průzkum na konkrétním vybraném místě v jednom směru dálnice D1. Výsledky tohoto průzkumu jsou v mnoha ohledech zarážející. "Překvapivé například je, kolik řidičů překročí rychlost 130 km/hod. A to jsme rychlost mo...


ŘSD pro veřejnost

ROADWARE 2005 Ředitelství silnic a dálnic letos opět nebude chybět na odborném Mezinárodním silničním veletrhu Roadware 2005, který se uskuteční již po jedenácté. Na Roadwaru se každoročně setkávají subjekty podnikající a působící v oblasti rozvoje, obnovy a údržby dopravní infrastruktury ...Vše o stavbě dálnice D47 na internetu

Rozsah informací o stavbě dálnice D47 překročil rámec internetových stránek ŘSD ČR. Proto došlo k založení samostatné internetové domény www.viamoravica.cz, na které čtenáři naleznou všechny potřebné údaje o přípravě, realizaci a budoucím využití stavby. V samostatných sekcích jsou podrobně...