Novinky - detail

Aktuální informace


ŘSD představuje šest nových krajských ředitelů

„Hlavním cílem personálních změn je zpřetrhání vazeb se stavebními firmami a často i s regionálními politickými strukturami. Je nepřípustné, aby manažer regionální pobočky ŘSD používal vozidlo stavební firmy k soukromým účelům,“ připomněl ministr dopravy Vít Bárta případ z chomutovské správy. „Nao...


ŘSD může novým systémem výstavby ekoduktů ušetřit až 15 miliard korun

Hlavní změna spočívá v tom, že namísto dosud stavěných a nákladných ekoduktů, které zvěř často prakticky nevyužívala, budou posuzovány kombinace ekologických variant řešení na silničních komunikacích. Jedním z možných řešení jsou např. vysoce funkční migrační koridory. To znamená upravené trasy pr...


ŘSD sestavilo pracovní skupiny odborníků pro optimalizaci a efektivitu staveb

Pracovní skupiny hledají větší efektivitu a výhodnější ceny při výstavbě silnic a dálnic v České republice. „Při výstavbě narážíme na celou řadu nelogičností, nesystémovostí a nákladů, které jsou zbytečné,“ vysvětluje nový ředitel výstavby ŘSD René Poruba. Pracovní skupiny zvýší efektivitu a na...


Na dálnicích D2 a D5 se objeví odhady dojezdových dob

„Chceme s tímto typem informace postupně seznámit řidiče a na těchto dvou dálnicích jim poskytnout další službu, kterou nám moderní technologie umožňují“, říká generální ředitel ŘSD Jiří Švorc. Odhad dojezdové doby do vzdáleného cíle uvádí čas, za který by v dané chvíli bylo možno do tohoto cíle d...


Stavba tunelu Dobrovského zastavena, ke zklidnění dopravy v roce 2011 nedojde

Stavební povolení na stavbu pozbylo platnosti. Po třech letech rozhodl Městský soud v Praze o žalobě občanského sdružení VMO Brno a zrušil rozhodnutí o odvolání Ministerstva dopravy ČR ve věci stavebního povolení na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“. Věc mu vrátil k dalšímu řízení. ...Odstranění reklamních ploch podél komunikací

V září 2010 zadalo nové vedení Ředitelství silnic a dálnic ČR audit nájemních smluv na reklamní plochy, jejich počtu a způsobu umístění podél dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. V současné době má ŘSD k dispozici kompletní dokumentaci včetně fotodokumentace všech reklamních ploch na dál...


Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy

Nová část Pražského okruhu pomůže především cestujícím z Moravy nebo jižních Čech. „Otevření Pražského okruhu znamená pro Letiště Praha zhruba 100 000 cestujících ročně, kteří by jinak letěli spíše z Vídně či Bratislavy,“ řekl Stanislav Zeman, výkonný ředitel pro letecký obchod, marketing a řízení...


Na ŘSD nastoupil nový generální ředitel

Jiří Švorc se narodil v roce 1961, v letech 1979 -1984 vystudoval České vysoké učení technické. Od roku 1989 působil ve vedoucích funkcích nejprve ve státním projektovém ústavu Brno a od roku 1993 v soukromé sféře ve společnostech ARAL, GLOBUS, OBI Slovensko a ÖMV. Od roku 2008 pracoval externě v ...