Novinky - detail

Aktuální informace

Řidiči hazardují i v kritických zimních podmínkách

Ředitelství silnic a dálnice ČR provedlo ve středu 4. ledna 2006 telematický průzkum na několika místech dálnice D1 a dálnice D2 u Brna a na rychlostní silnici R35 u Olomouce. Výsledky tohoto průzkumu byly v mnoha ohledech zarážející. "Tento den patřil k jedním z nejhorších z pohledu kvality p...


ŘSD zvýší bezpečnost na dálnici D1 pomocí moderních informačních tabulí

Proměnné informační tabule jsou ojedinělou novinkou na českých dálnicích. První čtyři budou umístěny na dálnici D1, přičemž v lednu půjde o zkušební provoz a v únoru již o rutinní. Ve směru z Prahy do Brna to bude na 88,8 (Humpolec) a na 151,6 kilometru (Jabloňov). V opačném směru z Brna do Prahy ...


Přijímáme nová opatření pro rekonstrukce silnic a dálnic v roce 2005

Rekonstrukce a opravy dálnic, rychlostních silnic a silnic jsou dlouhodobě plánovány. Nedostatek finančních prostředků na tyto akce způsobuje jejich odkládání a v současnosti prakticky zcela eliminuje provádění cyklické plošné údržby vozovek a mostů. Proto se objevují značné škody na vozovkách již...ŘSD získalo od EU účelové dotace pro 9 projektů

Podpora z Operačního programu Infrastruktura byla schválena pro 7 projektů v rámci Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, Opatření 1.2 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy. Dle rozhodnutí bude na jednotlivé projekty poskytnuta dotace v rozmezí 25 - 75 %...


Na dálnicích vzrůstá agresivita a neposlušnost řidičů

Ředitelství silnic a dálnice ČR provedlo v období od 1. - 10. dubna 2005 telematický průzkum na konkrétním vybraném místě v jednom směru dálnice D1. Výsledky tohoto průzkumu jsou v mnoha ohledech zarážející. "Překvapivé například je, kolik řidičů překročí rychlost 130 km/hod. A to jsme rychlost mo...