Novinky - detail

Aktuální informace

Nová adresa generálního ředitelství ŘSD ČR

Sídla všech ostatních částí ŘSD se nemění. Kromě výše jmenovaného generálního existují ještě dva dálniční závody, 13 silničních správ a 13 SSÚD (Střediska správy a údržby dálnice). Jak se k nám dostanete: Autem: ulicemi Budějovická a Strmilovská Metrem: sídlíme 100 m pod stanicí m...


Proběhla Silniční konference 2004

Své projevy přednesli kromě ministra dopravy zástupci Ředitelství silnic a dálnic a celá řada dalších odborníků. Letošní témata byla především o stavu silniční a dálniční sítě a jejím dalším rozvoji. Rovněž se debatovalo o bezpečnosti provozu a o financování silničního hospodářství. Na prog...


Den otevřených dveří v tunelu Valík

Tunel Valík (380 m) je součástí stavby 0510/IB plzeňského obchvatu, tedy posledního úseku z celé délky dálnice D5 (150 km). Vrch Valík byl dlouhá léta sporným bodem mezi ekology a investorem při stavbě tunelu, který by byl klíčovou spojnicí úseků nově budované dálnice D5. Valík bude jediným tu...


ROADWARE 2004

Na Roadwaru se každoročně setkávají subjekty podnikající a působící v oblasti rozvoje, obnovy a údržby dopravní infrastruktury a nejinak tomu bylo i letos. Odborná, ale i laická veřejnost zde měla možnost získat informace u zástupců 88 špičkových firem, s jejichž nabídkou se bylo možné seznámit v ...


Nová anglická verze těchto stránek

Ke dni, kdy se Česko stává členským státem Evropské unie, zásadně měníme anglickou verzi našich stránek. Jejich návštěvnost se poslední dobou stále zvyšuje a množí se i celková komunikace v anglickém jazyce. Proto nyní bude i anglická verze obsahovat ty nejaktuálnější informace o našich silnic...


Vizualizace dálničních staveb

"Velikou výhodu video prezentací je jejich názornost a vysoká vypovídací schopnost," říká Jan Hoření, mluvčí ŘSD. "Lze si tak snázeji představit, jak daná stavba bude vlastně ve výsledku vypadat, jak bude posazena do terénu a okolní přírody, do jaké míry bude rušivým elementem nebo naopak," dodává...


Slavnostní zahájení výstavy o dokončování dálnice D8

Celková délka dálnice D8, která spolu s navazující německou dálnicí A17 spojí Prahu a Drážďany, bude 92 km. V současné době je v provozu již celých 52 km. Dálnice D8 je rozdělena do sedmi staveb, z toho 5 je již zprovozněných. Jedná se o úseky Praha - Lovosice (stavby 0801 - 0804) a Řehlov...


Pravidla údržby dálnic a silnic I. třídy v zimním období

Nejvýznamnějším faktorem pro organizaci zimní údržby je předpověď počasí. Informace z ČHMÚ jsou přímo předávány správcům komunikací systémem "Meteo" a jsou poskytovány i na teletextu ČT 1 s možností konzultací a varování. Při takzvaných "kalamitních situacích" nelze s ohledem na personální a stroj...