Novinky - detail

Aktuální informace

Převést některé rychlostní silnice do sítě dálnic?

Konec dálnic druhé kategorie? 28.1.2008 zdroj: Profit str. 34 Doprava autor: PETR KUČERA Stát zvažuje sjednocení dosavadních dvou typů dálničních komunikací. Zbytečné rozlišování nás mimo jiné znevýhodňuje oproti západní Evropě. DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE Zkuste si odpovědět na jednodu...


Česká republika bude mít již 1000 kilometrů dálnic a rychlostních silnic

Stane se tak u příležitosti zahájení provozu na novém úseku dálnice D47 z Ostravy Rudná do Bohumína. Významnému okamžiku budou přítomni vrcholní představitelé české politické reprezentace, zástupci kraje, města, stavebních společností a samozřejmě investora. „Od prvního prosince 2007 bude v pro...


Den otevřených dveří na stavbách

Pražský okruh: Den otevřených dveří na stavbě 514 Lahovice - Slivenec Na stavbě Pražského okruhu, úseku 514 Lahovice - Slivenec, se v sobotu 13. října 2007 koná Den otevřených dveří. Zhotovitelé pro veřejnost zajistí komentované prohlídky tunelu Lochkov a stavby estakády. V prostoru před aut...


Reakce ŘSD na zprávu NKÚ

Úvodem konstatujeme fakt, že kontrola se věcně týkala let 2005-2006. S ohledem na personální změny, včetně změny nejvyššího vedení organizace, které proběhly v uplynulém půl roce tak u zjištěných objektivních nedostatků za ně zodpovědní vedoucí zaměstnanci ve většině případů již nejsou ve svých fu...


Náklady na řešení hlukové zátěže dosáhnou několik desítek miliard korun

Legislativa je v oblasti ochrany prostředí proti hlukové zátěži v České republice velmi přísná. Odpovědnost za výstavbu protihlukových zařízení jde plně za majitelem komunikace, což je v případě dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic ČR, u silnic ...
V roce 2007 bude v Česku dokončeno přes 70 km nových silnic a dálnic

"Rok 2007 můžeme označit za velmi úspěšný, plánujeme zprovoznit 24 kilometrů dálnic, 25,9 kilometrů rychlostních silnic a 23,8 kilometrů silnic I. tříd. Stejně tak zajímavé je číslo 330 kilometrů rozestavěných komunikací, z čehož třetinu tvoří dálnice," vypočítává plány ŘSD jeho nový generální řed...


Vozový park v Česku se výrazně mění: je mladší a více sází na naftu

Ze statistik, jež si ŘSD nechalo vypracovat společnostmi ATEM a EDIP s využitím databází Centrálního registru vozidel je zřejmé, že postupující obměna vozového parku na našich silnicích a ve městech má setrvalý trend a pomalu se přibližuje běžným evropským standardům. Dosud se tvrdilo, že na če...


ŘSD získalo další prostředky z Evropského fondu pro rozvoj infrastruktury

"Podpora z OP Infrastruktura byla schválena pro jeden projekt v rámci Priority 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, Opatření 1.2 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy," říká mluvčí ŘSD ČR Jan Hoření. Dle rozhodnutí bude na projekt Silnice I/21 Planá - přeložka ...