Novinky - detail

Aktuální informace

Ministerstvo dopravy dosáhlo schválení dalších dvou velkých projektů OPD

Z pohledu realizace Operačního programu Doprava je významné zejména schválení projektu „D1 Kroměříž - Říkovice, R55 Skalka – Hulín“. Tento projekt má ze všech deseti doposud schválených velkých projektů OPD největší příspěvek EU. Zároveň se také jedná o druhý silniční projekt, který byl ze strany ...


Nový most v Karviné přes Olši je v provozu

„Z důvodu snížené únosnosti byl v loňském roce omezen provoz na mostě do dvou jízdních pruhů a na podzim 2010 byly započaty přípravné práce k demolici mostu. Pro zachování co nejdelší doby provozu na mostě byl most odstraňován po třetinách s tím, že po odstranění každé části již probíhala výstavba...

ŘSD se ohrazuje proti článku Aktuálně.cz

Za účelem uvedení všech nepřesností na pravou míru, připravilo ŘSD přehlednou tabulku s přesným popisem průběhu administrace a výběrového řízení jednotlivých zakázek: Chrudim obchvat Datum zahájení soutěže 15.5.2009 Datum uzavření smlouvy 1.3.2010 ...


Obchvat Líbeznic v provozu

Úsek Praha – Mělník je výhledově plánován ve čtyřpruhovém uspořádání a i obchvat obce Líbeznice, kudy vede převážně tranzitní doprava s velkým podílem těžké nákladní dopravy, byl připraven jako pravá polovina budoucího čtyřpruhu. „Cílem obchvatu je zklidnit nadměrnou tranzitní dopravu uvnitř obce,“ ...


Evropská komise definitivně potvrdila poskytnutí dotace z fondů EU ve výši 45,3 mil. EUR na silniční projekt Silnice I/38 Moravské Budějovice  obchvat

Po čtyřletém fungování Operačního programu Doprava se podařilo schválit první velký silniční projekt - „Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat“. Hlavním důvodem dlouhotrvajícího procesu schvalování je především u silničních projektů stránka jejich potenciálního dopadu na životní prostředí, kte...


Další prodloužení dálnice D1

Nově otevíraný úsek je součástí stavby Kroměříž-východ – Říkovice, jejíž první část byla slavnostně uvedena do provozu 3. prosince 2010 a napojila krajské město Zlín na dálniční síť. Dokončení úseku mezi křižovatkou Hulín a obcí Říkovice bylo znemožněno mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínka...