Novinky - detail

Aktuální informace

Aktuální stav výběrového řízení na modernizaci dálnice D1

Hlavním motivem pro úpravy zvláštních obchodních podmínek byla minimalizace víceprací na stavbách, s ohledem na zkušenosti v minulých letech. V rámci druhého kola výběrového řízení na dodavatele obdrželo ŘSD stovky upřesňujících dotazů, které postupně ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek...


ŘSD startuje sérii oprav na klíčových dálničních tazích  D1, D2 a D11

ŘSD nyní připravuje sérii několika oprav, které začnou v posledních dnech srpna a budou probíhat po celé v září. Větší část z nich se týká dálnice D1. „Opravy musíme zvládnout do začátku zimního období, tedy do poloviny listopadu. Začít proto musíme co nejdříve. Poslední letní událostí, kterou jsm...


Evropská komise schválila další velký dopravní projekt OPD

Stavebně dokončený projekt „Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice“ je první částí připravovaného tahu nové silnice R35. Tato komunikace bude po svém kompletním dokončení součástí alternativního kapacitního spojení dálničního typu mezi Čechami a Moravou. Z technického hledisk...


ŘSD pozastavilo stavbu dálnice D8 u Řehlovic

Na staveništi budou po přechodnou dobu pokračovat konzervační práce, jejichž účelem je zajistit, aby v důsledku přerušení prací nevznikly žádné ekonomické škody. ŘSD v současnosti neumí odhadnout, jak dlouho budou stavební práce zastaveny – znovunabytí právní moci stavebního povolení je nyní opět ...


Prvotní poznatky německých expertů z prohlídky mostů na úseku dálnice D 4708.2

Ze závěru expertízy německých odborníků vylývá, že mosty jsou po pěti letech užívání v nepřijatelném stavu. Poruchy a poškození jsou zejména zapříčiněny nevyhovující volbou materiálů, špatným návrhem a kvalitou provedení. Pokud nebudou provedeny rozsáhlé opravy, sníží se očekávaná životnost mostů....Zhotovitele modernizace D1 vybere ŘSD v srpnu

Původní termín pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení na modernizaci prvních úseků dálnice D1 byl dnešek, tedy 12. června 2012. Nový je 16. července 2012. ŘSD společně s Ministerstvem dopravy po vyhlášení soutěže zadalo z důvodu prověření možnosti čerpání prostředků z Operačního programu...


Na pozici generálního ředitele ŘSD byl jmenován David Čermák

Ministr se nejprve vyjádřil k samotnému jmenování nového generálního ředitele. „Chtěl bych ujistit, že jmenování pana Davida Čermáka je podmíněno zpracováním strategického dokumentu, který bude předložen ministru dopravy nejpozději do konce května a bude prodiskutován jak na úrovni Ministerstva do...


ŘSD spouští novou generaci zobrazování na dálničních portálech

Jde o využití stávajících portálů, kde se díky softwarové úpravě uvede do zkušebního provozu nová sada stanovených piktogramů a nápisů na proměnných dopravních značkách, které vycházejí z harmonizačního procesu zobrazovaných informací v evropských státech. "Tímto krokem se Česko posouvá v oblas...