Novinky - detail

Aktuální informace

Prvotní poznatky německých expertů z prohlídky mostů na úseku dálnice D 4708.2

Ze závěru expertízy německých odborníků vylývá, že mosty jsou po pěti letech užívání v nepřijatelném stavu. Poruchy a poškození jsou zejména zapříčiněny nevyhovující volbou materiálů, špatným návrhem a kvalitou provedení. Pokud nebudou provedeny rozsáhlé opravy, sníží se očekávaná životnost mostů....Zhotovitele modernizace D1 vybere ŘSD v srpnu

Původní termín pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení na modernizaci prvních úseků dálnice D1 byl dnešek, tedy 12. června 2012. Nový je 16. července 2012. ŘSD společně s Ministerstvem dopravy po vyhlášení soutěže zadalo z důvodu prověření možnosti čerpání prostředků z Operačního programu...


Na pozici generálního ředitele ŘSD byl jmenován David Čermák

Ministr se nejprve vyjádřil k samotnému jmenování nového generálního ředitele. „Chtěl bych ujistit, že jmenování pana Davida Čermáka je podmíněno zpracováním strategického dokumentu, který bude předložen ministru dopravy nejpozději do konce května a bude prodiskutován jak na úrovni Ministerstva do...


ŘSD spouští novou generaci zobrazování na dálničních portálech

Jde o využití stávajících portálů, kde se díky softwarové úpravě uvede do zkušebního provozu nová sada stanovených piktogramů a nápisů na proměnných dopravních značkách, které vycházejí z harmonizačního procesu zobrazovaných informací v evropských státech. "Tímto krokem se Česko posouvá v oblas...Znalecký posudek potvrzuje škodu způsobenou státu při stavbě dálnice D4708.2

Posudek potvrzuje, že stát byl společností Eurovia CS, a.s. uveden v omyl tím, že po celou dobu hradil zcela něco jiného, než mu bylo dodáno. Státu bylo fakturováno podle původní nabídky, která ocelárenskou strusku nepřipouštěla. Tento důkaz nejen pomůže vyčíslit celkovou škodu, ale potvrzuje i sl...


ŘSD se podařilo získat odborný posudek zadaný zhotovitelem zvlněné ostravské dálnice. Ten společnost Eurovia usvědčuje ze zkreslování skutečnosti.

Odborný posudek, který nechala společnost Eurovia na základě pokynu ŘSD uděleného v roce 2008 zpracovat, uvádí, že na vině zvlnění dálnice je ocelárenská struska. „Je zcela nepochopitelné, pokud v rozporu s vlastními tvrzeními nyní zhotovitel popírá, že by se na zvlnění dálnice podílel v posudku u...


ŘSD jednalo o zvlněné ostravské dálnici se starosty a primátory

Podle ředitele ŘSD Reného Poruby se všechny státní organizace nebo orgány samosprávy jako investor běžně pohybují ve vztahu se zhotovitelem. Může jít o projekty infrastruktury, dopravní stavby nebo služby. „A myslím, že je potřeba podělit se vzájemně o zkušenosti, kdy investor efektivně hájí své z...


Třetí největší projekt Operačního programu Doprava schválen

„Co se týká příspěvku EU, tento projekt se řadí mezi ty skutečně největší, které jsou do Operačního programu Doprava zařazeny. V současné době je to zároveň finančně nejnáročnější projekt, který byl doposud evropskou komisí schválen. Považuji to za velký úspěch,“ říká ředitel odboru fondů EU Marek...