Novinky - detail

Aktuální informace

Letos zmizí z dálnic 82 reklamních zařízení

Největší počet reklamních zařízení v roce 2012 byl odstraněn z dálnice D2 ve směru od Brna na Bratislavu. Následovala dálnice D1 z Prahy do Brna, kde zmizelo celkem 19 reklamních zařízení, z toho většina z důvodu přípravy modernizace dálnice D1 na vybraných úsecích. Dalších pět reklamních zařízení...


ŘSD posouvá termín pro podání cenových nabídek na modernizaci D1

V průběhu zadávacích řízení na Modernizaci D1 byly dne 6.11.2012 podány námitky společností Eurovia a.s., domáhající se prodloužení lhůty pro podání nabídek v návaznosti na velké množství dodatečných informací, kterými zadavatel reaguje na obdržené žádosti uchazečů. Námitky týkající se obchodních ...


Dopravci mohou čerpat slevy na mýtném

Impuls pro zavedení slev přinesla novela zákona o pozemních komunikacích, která možnost uplatňovat slevy na výkonovém zpoplatnění obsahuje. Podmínky pro výplatu slev pak upřesňuje nařízení vlády vydané v září letošního roku. Podmínky pro uplatnění slev ve zbývajícím období letošního roku (od 22...První veřejná komplexní zpráva o stavu a činnosti ŘSD

Za prvních několik měsíců, které měl nový generální ředitel zatím k dispozici, samozřejmě nebylo možné realizovat v plné míře všechny tyto cíle. Některé jednotlivé důležité úkoly byly splněny i v této krátké době, jiné jsou plněny postupně a další jsou připravovány ke spuštění a realizaci. Důsledn...


Ředitelství silnic a dálnic se ohrazuje proti stanovisku sdružení ČESMAD

ŘSD považuje za nezbytné poukázat na to, že vymáháním mýtných nedoplatků plní ŘSD své povinnosti stanovené zákonem. Dle ustanovení § 54 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předp...


Na dálnici D1 budou probíhat práce v nočních hodinách

1) Ve dnech od 3.10. a nejdéle do 7.10.2012 budou realizovány výspravy stávajícího povrchu mezi km 15,380 – 19,136. Uzavírán bude levý a prostřední jízdní pruh po jednotlivých úsecích. Omezení provozu bude realizováno jako noční pracoviště od 21.30 hod. do 5.30 hod. Doprava bude vedena 1 jízdním p...


Na silnici "R48 Rychaltice - Frýdek-Místek" přispěje Evropská unie

Stejně jako u podobně finančně náročných projektů, byl i tento úsek rychlostní silnice poměrně složitý na vyjednávání s Evropskou komisí. Nakonec byl ale projekt schválen a tak Evropská unie přispěje částkou ve výši 2 615 854 247 Kč. Pro řidiče je projekt významný především kvůli snížení počtu dop...


ŘSD dalo zhotovitelům více času na přípravu nabídek modernizace dálnice D1

Svým rozsahem a technologickou náročností stavby prováděné za provozu na nejvytíženější dálnici v České Republice je modernizace dálnice D1 nejkomplikovanějším projektem v historii inženýrského stavitelství v ČR. Při přípravě zadávací dokumentace pro zadávací řízení bylo cílem zadavatele především...


Září přinese rozsáhlé opravy na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy

Na dálnici D5 budou prováděny následující opravy: 1) Oprava povrchu vozovky v km 34,1 - 30,8 směr Praha. Doprava bude převedena do protisměrného jízdního pásu ve směrovém upořádání 1+1. Důvodem nerealizace režimu 2+1 jsou nevyhovující technické podmínky zpevněné krajnice nákladními automobily. ...