Novinky - detail

Aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D35 v úseku Časy - Ostrov

„Výstavba dnes zahajovaného dálničního úseku umožní převedení dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a  Zámrskem. Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a  zatížení silnice I/35, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity i bezpečnosti dopravy. Důležitá j...Ústecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR o plánech na rok 2019

Tisková konference se uskutečnila v sídle Krajského úřadu v Ústí nad Labem ve středu 28. listopadu 2018 od 10 hodin. Zástupci kraje a ŘSD ČR přítomným novinářům představili své plány ohledně dopravních staveb v příštím roce.  Přítomní se zároveň prostřednictvím prezentací seznámili například s čas...
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v Plzni most generála Pattona

Stávající průtah silnice I/20 v úseku mezi ulicemi Rokycanská a  Na Roudné vede ulicemi Tyršova, Jízdecká, Přemyslova, most generála Pattona a Karlovarská. Jedná se o dopravně nejzatíženější komunikaci městského typu, kde se společně mísí městská doprava s tranzitní, a to včetně těžké nákladní....


Ředitelství silnic a dálnic je připraveno na zimní údržbu

ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 900 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržu...