Novinky - detail

Aktuální informace

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/34 Rouštany – Pohled

Stávající vedení trasy a technické parametry silnice I/34 v některých úsecích nevyhovují současné dopravní zátěži. Jedním z těchto míst je právě i část obce Pohled nazvaná Rouštany a prostor křižovatky se silnicí I/19. „Z vypracované dokumentace EIA o posuzování vlivů na životní prostředí...

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/53 Lechovice, obchvat

Obec Lechovice je územně rozdělena na dvě části – Lechovice a místní část Zámecký vrch. V extravilánu mezi těmito dvěma částmi obce je provoz pěších i cyklistů veden bez chodníků, nebo samostatného pruhu. Průjezd obcí Lechovice je možno díky svému směrovému a výškovému vedení označit za vážnou ...