Novinky - detail

Aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

„Zahajované zkapacitnění průtahu silnice I/55 je investicí, která sníží dopravní zátěž podjezdu pod železniční tratí díky výstavbě nové dvoupruhové estakády.  Výrazné zlepšení dopravní situace přinese také rozšíření Polní ulice na čtyřpruh“, vyzdvihl význam stavby generální ředitel ŘSD Jan Krou...


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/22 Strakonice

„Dokončená stavba zlepší zejména průjezd tranzitní dopravy přes město ve směru nejen od Prahy a Písku na Klatovy a Horažďovice, ale i od Českých Budějovic a Strážného. Tranzit bude nyní odveden ze středu města, kde dojde k celkovému zklidnění dopravy. Celá stavba byla samozřejmě navržena s ...