Novinky - detail

Aktuální informace

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D48 Rybí - Rychaltice

Stavba dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice řeší rekonstrukci stávající silnice I/48, která je provozována jako směrově nedělený čtyřpruh s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním. Ze silnice I. třídy se tak stane dálnice. „Potřeba přestavby silnice I/48 na dálnici je nezbytná z důvodu zvýšení be...


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu I/3 Čtyřkoly MÚK

Jedná se o další projekt z  postupně připravovaných a realizovaných staveb s cílem zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků silniční dopravy na významném komunikačním tahu silnice I/3 na území Středočeského kraje“, okomentoval dokončení stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. V mís...Mapa částečně uzavřených exitů na českých dálnicích

V rámci modernizace D1 a dalších probíhajících oprav dochází také k omezení sjezdů a nájezdů na jednotlivé dálnice. Ředitelství silnic a dálnic představuje mapu, kde jsou vyznačeny všechny aktuálně částečně omezené exity na české dálniční síti.   ...