Novinky - detail

Aktuální informace
Hodnocení zimní údržby komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic

Ředitelství silnic a dálnic je majetkovým správcem dálnic a silnic I. třídy. Celkem zajišťuje správu 7 051 km komunikací. Zimní údržba cca 1 000 km je prováděna vlastními pracovníky ŘSD, údržba zbývajících více než 6 000 km (především silnic I. třídy) je zajišťována dodavatelsky.    ...


Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení Veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné Veřejné zakázce. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce. Konzulta...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje letošní stavební sezonu

Již ve čtvrtek byly zahájeny práce na modernizaci D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Dnes budou obnoveny práce na úseku D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem a v sobotu se pracovníci vrátí na D1 k Rohlence, kde bude pokračovat rekonstrukce druhé poloviny dálničního mostu.   ...