Novinky - detail

Aktuální informace

Hodnocení zimní údržby komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic

Ředitelství silnic a dálnic je majetkovým správcem dálnic a silnic I. třídy. Celkem zajišťuje správu 7 051 km komunikací. Zimní údržba cca 1 000 km je prováděna vlastními pracovníky ŘSD, údržba zbývajících více než 6 000 km (především silnic I. třídy) je zajišťována dodavatelsky.    ...


Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení Veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné Veřejné zakázce. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce. Konzulta...