Novinky - detail

Aktuální informace

Ředitelství silnic a dálnic je připraveno na zimní údržbu

ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 900 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržu...Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

„Zahajované zkapacitnění průtahu silnice I/55 je investicí, která sníží dopravní zátěž podjezdu pod železniční tratí díky výstavbě nové dvoupruhové estakády.  Výrazné zlepšení dopravní situace přinese také rozšíření Polní ulice na čtyřpruh“, vyzdvihl význam stavby generální ředitel ŘSD Jan Krou...