Novinky - detail

Aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D4 Skalka – křižovatka II/118

Stavba D4 Skalka – křižovatka II/118 je čtyřpruhová směrově rozdělená dálnice, která nahrazuje bývalou dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici I/4. Dílčím cílem stavby bylo také odklonění silnice mimo obec Dubenec, a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel a zle...


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D3 Borek – Úsilné

„Zprovozněná stavba dálnice D3 Borek–Úsilné umožní snížení dopravní zátěže na silnici I/3 v obci Borek i v navazující části Českých Budějovic, díky čemuž dojde ke snížení imisí a hlukové zátěže z dopravy. Význam stavby ještě výrazně vzroste po dobudování dalších navazujících úseků dálnice D3, kter...Přesně před 50 lety byla obnovena výstavba dálnic v Československu

Stavba dálnice D1 byla původně schválena již 4. listopadu 1938. Tehdy se počítalo s dálničním propojením Prahy a Podkarpatské Rusi. Se stavbou první české dálnice (nepočítáme-li stavbu „německé“ dálnice Vídeň – Wroclaw na Moravě, jež začala asi o měsíc dříve než stavba D1) se započalo 2. května...