Novinky - detail

Aktuální informace

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje zrekonstruovaný průtah Náchodem

Stavební záměr řešil rekonstrukci hlavního dopravního prostoru silnice I/33 v průjezdním úseku města Náchod, od křižovatky se sil. I/14 (směr Nové Město n. M.) v km 36,480 až po km 39,923. „Stavebně technický stav komunikace nevyhovoval současné intenzitě dopravy a aktuálním požadavkům na bezp...
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/37 Pardubice - Trojice

Jednalo se o přestavbu dopravně nejzatíženějšího úseku silnice v Pardubickém kraji, kdy byl dobudován jízdní pás k již existující silnici. Vzhledem k očekávanému nárůstu intenzity dopravy vlivem připojení silnice I/37 na dálnici D11 prostřednictvím dálnice D35 bylo nutné zprovoznit průtah městem P...


Ředitelství silnic a dálnic je na zimní údržbu připraveno

ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 900 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržují ...
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Třince

Stávající silnice I/11, která je hojně využívána tranzitní dopravou, prochází v předmětné trase hustě zastavěným územím Třince, zejména jeho městskými částmi Nebory, Oldřichovice a Lyžbice a obcí Vendryně. Nutnost vybudování přeložky stávající trasy vyplynula i z nevyhovujících parametrů současnéh...


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec

V letošním roce se jedná již o druhý úsek dálnice D3, který řidičům zprovozňujeme. V realizaci jsou další dva úseky a těsně před zahájením je i obchvat Českých Budějovic. Díky dálnici D3 se zlepší mobilita obyvatel, v oblastech dotčených stávající tranzitní dopravou se zvýší bezpečnost provozu a s...