Novinky - detail

Aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Třince

Stávající silnice I/11, která je hojně využívána tranzitní dopravou, prochází v předmětné trase hustě zastavěným územím Třince, zejména jeho městskými částmi Nebory, Oldřichovice a Lyžbice a obcí Vendryně. Nutnost vybudování přeložky stávající trasy vyplynula i z nevyhovujících parametrů současnéh...


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec

V letošním roce se jedná již o druhý úsek dálnice D3, který řidičům zprovozňujeme. V realizaci jsou další dva úseky a těsně před zahájením je i obchvat Českých Budějovic. Díky dálnici D3 se zlepší mobilita obyvatel, v oblastech dotčených stávající tranzitní dopravou se zvýší bezpečnost provozu a s...
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D4 Skalka – křižovatka II/118

Stavba D4 Skalka – křižovatka II/118 je čtyřpruhová směrově rozdělená dálnice, která nahrazuje bývalou dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici I/4. Dílčím cílem stavby bylo také odklonění silnice mimo obec Dubenec, a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel a zle...


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D3 Borek – Úsilné

„Zprovozněná stavba dálnice D3 Borek–Úsilné umožní snížení dopravní zátěže na silnici I/3 v obci Borek i v navazující části Českých Budějovic, díky čemuž dojde ke snížení imisí a hlukové zátěže z dopravy. Význam stavby ještě výrazně vzroste po dobudování dalších navazujících úseků dálnice D3, kter...