Novinky - detail

Aktuální informaceŘeditelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dvou úseků dálnice D6

„Vzhledem k neustále se zvyšujícím dopravním intenzitám je současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti i plynulosti dopravy již nevyhovující, v celém úseku od Prahy až ke státní hranici s Německem tedy ŘSD připravuje dálnicí D6, která bude vyhovovat současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním p...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/16 Slaný - Velvary

„Záměrem realizace přeložky silnice I/16 v  úseku Slaný – Velvary je především dosáhnout zvýšené plynulosti a  bezpečnosti dopravy. Výstavbou přeložky se výrazně zlepší také životní prostředí v dotčených obcích“, konstatoval k zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.   Silnice I/16 ...Zajištění zimní údržby v Pardubickém kraji

V průběhu soutěže v Pardubickém kraji se nejprve proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (sdružení firem ELTODO,PROSTOR)  odvolalo k ÚOHS sdružení firem EUROVIA, SOVIS . Ve správním řízení rozhodl ÚOHS dne 10. 7. 2017 o zrušení úkonů zadavatele souvisejících s posouzením kvalifik...
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje zrekonstruovaný průtah Náchodem

Stavební záměr řešil rekonstrukci hlavního dopravního prostoru silnice I/33 v průjezdním úseku města Náchod, od křižovatky se sil. I/14 (směr Nové Město n. M.) v km 36,480 až po km 39,923. „Stavebně technický stav komunikace nevyhovoval současné intenzitě dopravy a aktuálním požadavkům na bezp...