Novinky - detail

Aktuální informace
Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu silnice I/26 Plzeň, mosty Letná

„V rámci stavby byla provedena demolice nosné konstrukce původních mostů včetně mostních pilířů. V témže místě byly následně upraveny opěry a došlo k vybudování nových železobetonových pilířů. Následně byla provedena nová nosná konstrukce tvořená třemi prostými poli ocelových svařovaných nosník...


Poslední úsek D8 se otevřel řidičům, cesta mezi Prahou a Drážďany se zkrátí

Rada geotechnického monitoringu, v níž je kromě ŘSD a zhotovitelů zastoupena i Česká geologická služba a další odborníci na tuto problematiku, na svém pátečním zasedání zprovoznění dálnice doporučila. Vzhledem k výsledkům měření z posledních hodin, které zaznamenaly lokální posuny v podloží pra...