Novinky - detail

Aktuální informaceMemorandum o sdílení sítí ŘSD/ROWANet

Ředitelství silnic a dálnic ČR v současné době provozuje v rámci optické kabelové sítě ŘSD CR telekomunikační spoje, služby poskytující dopravní informace, kamerové systémy a další telekomunikační a telematické služby sloužící mimo jiné pro zabezpečení potřeb veřejné správy. Kraj Vysočina provo...Ředitelství silnic a dálnic obhájilo certifikát kvality

Jednoznačnými přínosy zavedení systému řízení kvality do procesů předinvestiční přípravy staveb, investiční přípravy staveb a vlastní realizace staveb, tedy do procesů, které rozhodují o konečných nákladech výstavby a následného provozu pozemních komunikací, je zvýšení hospodárnosti a účelnosti...Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje přeložku silnice I/49 Vizovice - Lhotsko

„Realizace obchvatu výrazně uleví obci Lhotsko, ale také řidičům (především nákladních vozidel), kteří při průjezdu obcí museli překonávat nevhodné směrové vedení trasy s malými poloměry směrových oblouků. Za nepříznivých klimatických podmínek v zimě se situace značně zhoršovala a ostré zatáčky...Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/62 Děčín - Vilsnice

„Výstavbou přeložky dojde ke snížení intenzity dopravy v průmyslové zóně, ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a ke snížení hlukové zátěže a exhalací v obytné zástavbě. Pro řidiče dojde ke zlepšení komfortu jízdy, doprava bude plynulejší, bez ovlivňování vnitropodnikovou dopravou a pohyb...


Motorová vozidla se na rekonstruovaný Žďákovský most vrátí 16. září

Tento a příští týden budou muset být ještě provedeny  tyto práce pro uvedení mostu do provozu:   -          Dokončení litého asfaltu na mostě (150 m2 v úžlabí desky mostovky). -          Dokončení chodníků na mostě (250 m) a na  předmostí (90 m). -          Dokončení montáže...