Novinky - detail

Aktuální informace

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/22 Strakonice

„Dokončená stavba zlepší zejména průjezd tranzitní dopravy přes město ve směru od Prahy a Písku na Klatovy a Horažďovice. Tranzit bude odveden ze středu města, kde dojde k celkovému zklidnění dopravy. Celá stavba je samozřejmě navržena s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozu. Zlepš...


Ředitelství silnic a dálnic postaví nový most na silnici I/2 v Kutné Hoře

Na základě pravidelných prohlídek a diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že nosná konstrukce mostu je již značně postižena zatékáním, nedostatečným krytím betonářské výztuže, degradací betonu, korozí ložisek i výztuže a nefunkčním izolačním systémem. Beton spodní stavby je degradován, krycí v...


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje přípravu na modernizaci D1, o víkendu dojde mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži k úplné uzavírce dálničního pásu ve směru na Brno

Před úplnou uzavírkou pravého jízdního pásu budou uzavřeny levé jízdní pruhy v obou jízdních pásech v místě pilíře nadjezdu, který je umístěn ve středním dělícím pásu. Termín provádění je sobota 25. 2. od 8:00 hod. do 22:00 hod.   Při úplné uzavírce v km 162 až 168 bude vedena objízd...