Novinky - detail

Aktuální informace

Hodnocení zimní údržby komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic

Ředitelství silnic a dálnic je majetkovým správcem dálnic a silnic I. třídy. Celkem zajišťuje správu 7 051 km komunikací. Zimní údržba cca 1 000 km je prováděna vlastními pracovníky ŘSD, údržba zbývajících více než 6 000 km (především silnic I. třídy) je zajišťována dodavatelsky.    ...