Novinky - detail

Aktuální informace


Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

„Zahajované zkapacitnění průtahu silnice I/55 je investicí, která sníží dopravní zátěž podjezdu pod železniční tratí díky výstavbě nové dvoupruhové estakády.  Výrazné zlepšení dopravní situace přinese také rozšíření Polní ulice na čtyřpruh“, vyzdvihl význam stavby generální ředitel ŘSD Jan Krou...