Web Content Viewer (JSR 286)

Aktuální informace

Změna vedení dopravy na dálnici D5 u Berouna

Vedení dopravy: 1) Částečná uzavírka dálnice D5, pravého jízdního pruhu a jízdního pruhu pro pomalá vozidla v levém pásu v km cca 20,5 – 15,4 v termínu 26. 5. 2016, 10:00 hod. – 20:00 hod. z důvodu přípravy provizorního vodorovného dopravního značení (VDZ). Doprava ve směru Plzeň – Pr...


Změna vedení dopravy v rámci opravy dálnice D2 u Brna

V průběhu oprav bude zcela vyměněn povrch vozovky včetně ložných vrstev v úseku -0,400 až 1,500 km. V km 1,500 až 3,200 bude odstraněn stávající cementobetonový kryt a nahrazen asfaltovým souvrstvím.  V celém úseku budou nainstalována nová ocelová a betonová svodidla a veřejné osvětlení. Na zač...