Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu přeložky silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 11. dubna výstavbu silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov, II. stavba.

Přeložka sinice I/21 v úseku Nová Hospoda – Kočov je součástí páteřního přivaděče dopravy z oblasti Mariánských Lázní a Chebu k dálnici D5. Vzhledem k podstatnému téměř trojnásobnému nárůstu dopravy po zprovoznění dálnice D5 je nezbytné současné silniční spojení nahradit novou kapacitní komunikací“, zdůraznil význam stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Projektovaný úsek 2. stavby navazuje na začátku úpravy u dálnice D5 na již vybudovanou trasu od Nové Hospody a víceméně sleduje stávající komunikaci skrz lesní porost, za lesem se pak odklání vlevo přes pole, obchází obec Bezděkov a poté se opět přiklání k současné komunikaci. Navazuje na v roce 2011 zrealizovanou 1. stavbu „I/21 Nová Hospoda – Kočov“.

Díky stavbě bude odstraněno nevyhovující příčné uspořádání a směrové a výškové vedení stávající komunikace. Nová silnice také výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy jak na samotné silnici I/21, tak i  v obci Bezděkov, kde dojde ke snížení emisí hluku z dopravy. Zlepšení životního prostředí se odrazí také v tom, že obyvatelé obce nebudou v přímém kontaktu s vozidly.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ředitelství silnic a dálnic děkuje za aktivní spolupráci Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Městskému úřadu Tachov a Městskému úřad Planá u Mariánských Lázní.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 2950 m
  • kategorie: S 11,5/80
  • plocha vozovek: 32 530 m2
  • počet stavebních objektů: 34

Zhotovitel: Berger Bohemia a. s., Eurovia CS, a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 147,3 mil. Kč bez DPH
Termín výstavby: 03/18 – 01/20

 

 

Publikováno: 11. April 2018, přímý odkaz