Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy ve čtvrtek 12. října dálnici D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec.

V letošním roce se jedná již o druhý úsek dálnice D3, který řidičům zprovozňujeme. V realizaci jsou další dva úseky a těsně před zahájením je i obchvat Českých Budějovic. Díky dálnici D3 se zlepší mobilita obyvatel, v oblastech dotčených stávající tranzitní dopravou se zvýší bezpečnost provozu a sníží se negativní zdravotní dopady způsobené hlukem a exhalacemi,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Stavba D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec navazuje na dokončený úsek dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Hlavním cílem stavby bylo rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120.

Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55. Ten vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. Dálnice D3 je zařazena do globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. Hlavní význam budoucí dálnice D3 rovněž spočívá v propojení Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a síť rychlostních silnic a od jihu se napojuje na rakouskou rychlostní silnici S10.

Jedná se o fázovaný projekt, který byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 z Fondu soudržnosti.

Data o stavbě
Hlavní trasa:

  • délka: 5125 m
  • kategorie: D 27,5/120
  • plocha vozovek: 155 031 m2
  • počet stavebních objektů: 67

Zhotovitel: Sdružení STRABAG – EUROVIA – D3 Veselí - Bošilec
Cena stavby dle smlouvy: 634 724 000 Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 04/15 – 10/17 

Slavnostní zprovoznění stavby

Publikováno: 12. October 2017, přímý odkaz