Novinky - detail

Rozhodčí soud přiznal Ředitelství silnic a dálnic v rámci další arbitráže týkající se staveb dálnice D47 více než 38 mil. Kč

Ředitelství silnic a dálnic byl doručen další rozhodčí nález týkající se sporů ohledně staveb dálnice D47. Rozhodčí soud v nálezu rozhodl, že zhotovitelé úseku D47091/2 dálnice D47, společnosti EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s. a Porr a.s. musí ŘSD ČR zaplatit částku 30.050.722,47 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši přesahující částku 8,3 milionu Kč.

Uvedený rozhodčí nález se konkrétně týká sporu, v němž ŘSD ČR žalovalo zhotovitele uvedeného úseku dálnice D47 o zaplacení částky přibližně 200 mil. Kč, odpovídající ceně dálničního mostu přes řeku Odru, který zhotovitelé vybudovali z tzv. patinující oceli namísto smlouvou předepsané uhlíkové oceli s protikorozním nátěrem. Rozhodčí soud nepřiznal ŘSD ČR celou požadovanou částku, dal mu však za pravdu v tom, že most zhotovený z patinující oceli má za daných podmínek horší protikorozní vlastnosti a kratší životnost, než kdyby byl zhotoven z běžné uhlíkové oceli s protikorozním nátěrem, jak předepisovala smlouva. Částka přiznaná ŘSD ČR rozhodčím soudem by měla dle odůvodnění rozhodčího nálezu odpovídat nákladům, které bude ŘSD ČR muset vynaložit na úpravy uvedeného dálničního mostu, aby bylo dosaženo stejné životnosti, jako kdyby byl zhotoven z uhlíkové oceli s protikorozním nátěrem.

 

Publikováno: 5. January 2017, přímý odkaz