Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Lubence na dálnici D6

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve čtvrtek 1. března výstavbu obchvatu Lubence na dálnici D6. Vyloučení těžké nákladní dopravy z obce Lubenec a její převedení na dálniční přeložku podstatně zmenší vliv hluku a exhalací na obyvatele obce a vliv vibrací na okolní objekty.

Obchvat Lubence je již třetí úsek dálnice D6, který v krátké době zahajujeme. Tím však ani zdaleka nekončíme. Vzhledem k neustále se zvyšujícím dopravním intenzitám je již současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti i plynulosti dopravy zcela nedostatečná. Aktuálně tedy na ŘSD probíhá intenzivní příprava všech zbývajících osmi dálničních úseků D6, které předpokládáme zahájit během následujících pěti let. Kompletní dálnice D6 propojí Prahu s Karlovými Vary a dále dojde k jejímu napojení na německou dálniční síť, představil další plány ohledně dálnice D6 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Dálnice D6 odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hlukového zatížení v obytných zónách a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.

Současná silnice I/6, zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s  průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Jáchymov a Františkovy Lázně. Je vedena z hlavního města ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice se Spolkovou republikou Německo. Je zde silná osobní i nákladní doprava, a to jak vnitrostátní tak i mezinárodní. Stávající šířkové uspořádání silnice I/6 je již nevyhovující, nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje v plné míře její plynulost a bezpečnost.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.

D6 Lubenec, obchvat

Hlavní trasa:

  • délka: 4,9 km
  • kategorie: R 25,5/100
  • plocha vozovek: 103 021 m2
  • počet stavebních objektů: 115

Zhotovitel: SWIETELSKY, STRABAG
Cena stavby dle smlouvy: 1 038 mil. Kč bez DPH
Termín výstavby: 03/2018 – 03/2021

Publikováno: 27. February 2018, přímý odkaz