Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje přeložku silnice I/9 Dubá, obchvat

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v pátek 30. června přeložku silnice I/9 Dubá, obchvat. Vybudovaná přeložka nahrazuje stávající úsek komunikace I/9, nevhodně vedený mezi zástavbou obce Dubá.

„Realizace obchvatu znamená zásadní zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku. Přeložka odvádí dopravu ze zastavěné části obce, čímž dochází ke snížení hlukové a exhalační zátěže. Výrazně se uleví nejen místním obyvatelům, ale také řidičům, kteří při průjezdu obcí museli překonávat nevhodné směrové a výškové vedení trasy“, okomentoval zprovoznění obchvatu generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

 

Přeložka silnice dosahuje celkové délky 2 922 metrů a je s asfaltovým krytem. Trasa prochází členitým terénem s údolími a překonává výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem cca 24 metrů. Násypy dosahují výšky až devět metrů, zářezy místy až šest metrů. Stavba zahrnuje kromě hlavní trasy výstavbu přeložek a úpravy místních komunikací, výstavbu tří mostních objektů, přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy.

 

Data o stavbě

 

Hlavní trasa:

délka: 2 922 m

kategorie: S 9,5/70

plocha vozovek: 28 360 m²

počet stavebních objektů: 38

 

zhotovitel: Sdružení I/9 obchvat Dubá (Strabag a.s., Viamont DSP a.s. a Integra stavby a.s.)

cena: 440 244 tis. Kč (bez DPH)

délka uvedení stavby do provozu: 35 měsíců

 

 

Publikováno: 30. June 2017, přímý odkaz