Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/16 Slaný - Velvary

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pondělí 11. prosince výstavbu silnice I/16 Slaný – Velvary. Díky této přeložce bude doprava, která v místě dosahuje vysokých intenzit, převedena mimo obytnou zástavbu Slaného a dalších obcí.

Záměrem realizace přeložky silnice I/16 v  úseku Slaný – Velvary je především dosáhnout zvýšené plynulosti a  bezpečnosti dopravy. Výstavbou přeložky se výrazně zlepší také životní prostředí v dotčených obcích“, konstatoval k zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
 
Silnice I/16 patří mezi významné silniční tahy, protože tvoří důležitou spojnici ve směru západ – východ mezi aglomeracemi Slaného, Mělníka, Mladé Boleslavi a  Jičína. Propojuje také silnici I/7 s dálnicí D8. 
 
Výstavbou přeložky dojde k tomu, že silniční síť na hranici historického centra Slaného nebude zatěžována nákladní a osobní dopravou, čímž dojde ke zvýšení kvality a  bezpečnosti dopravy i na těchto místních komunikacích. Kromě Slaného ulehčí stavba zejména obcím Blahotice, Vítov, Luníkov a Ješín.
 
Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Data o stavbě
 
Hlavní trasa: 
  • délka: 12 884 m
  • kategorie: S 9,5/80
  • plocha vozovek: 180 892 m2
  • počet stavebních objektů: 97
Zhotovitel: STRABAG a. s.
Cena stavby dle smlouvy:  747,6 mil. Kč
Termín výstavby: 12/17 – 06/20

 

 

 

Publikováno: 11. December 2017, přímý odkaz