Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu přeložky silnice I/21 Trstěnice - Drmoul

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pondělí 12. března výstavbu silnice I/21 Trstěnice – Drmoul, která je součástí souboru staveb přeložek na silnici I/21.

„Stávající komunikace má nevyhovující směrové i  výškové uspořádání a prochází obcemi Drmoul a Trstěnice. Z těchto důvodů se řadí mezi nejvíce nehodová místa. Hlavní význam právě zahajované stavby je tedy v bezpečném převedení dopravní zátěže a odklonění tranzitní dopravy mimo tyto obce“, zdůraznil význam stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Probíhající rozvoj celého regionu má za následek  výrazný nárůst především nákladní dopravy na stávající silnici I/21. Zprovozněním přeložky I/21 s  návazností na propojení II/230 do Mariánských Lázní, Úšovic se převede dopravní zatížení mimo obce a její technické řešení výrazně přispěje ke zlepšení jak životního prostředí, tak bezpečnosti pěších.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 5012 m
  • kategorie: S 11,5/80
  • plocha vozovek: 81 278 m2
  • počet stavebních objektů: 45

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., BERGER BOHEMIA, a. s., ALGON, a.s.
Cena stavby dle smlouvy: 376 mil. Kč bez DPH
Termín výstavby: 03/18 – 03/20

 

Publikováno: 12. March 2018, přímý odkaz