Novinky - detail

Ředitelství silnic ukončilo opravu dálnice D11 v km 27 až 18

Ředitelství silnic a dálnic ukončilo o víkendu opravu dálnice D11 v km 26,8 až 18,2 ve směru na Prahu.

V předmětném úseku již byla zřetelná degradace povrchu vozovky, objevovaly se trhliny, lokální výtluky a vyjeté koleje. Svodidla na krajnici již nesplňovala současné požadavky.

V místě tedy proběhla oprava vozovky, výměna svodidel, úprava nezpevněných krajnic, oprava odvodního žlabu a obnova vodorovného dopravního značení.

Na nejstarším úseku dálnice D11 zbývá nyní opravit ještě prvních 8 kilometrů v obou směrech. V přípravě je také projekt rozšíření tohoto úseku na šestipruhové uspořádání.

Přehled oprav dálnice D11 naleznete v příloze.

 

Základní informace o stavbě:

 

Název stavby: D11 Oprava AB vozovky km 26,8 – 18,2 vlevo

 

Zhotovitel: M-SILNICE a. s.

Doba výstavby: 05 - 07/2017

Cena díla: 42,5 mil. Kč bez DPH

 

Informace o dopravních omezeních a uzavírkách najdou řidiči přehledně na www.dopravniinfo.cz. Využít mohou také bezplatnou asistenční službu ŘSD na telefonu 800 280 281.

 

Publikováno: 24. July 2017, přímý odkaz