Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D4 Skalka – křižovatka II/118

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy ve středu 4. října dálnici D4 Skalka – křižovatka II/118.

Stavba D4 Skalka – křižovatka II/118 je čtyřpruhová směrově rozdělená dálnice, která nahrazuje bývalou dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici I/4. Dílčím cílem stavby bylo také odklonění silnice mimo obec Dubenec, a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel a zlepšení životního prostředí v Dubenci.

Stavba navazuje na ukončený úsek dálnice D4 v km 41,1 v prostoru křižovatky Skalka. Po této komunikaci je vedena veškerá doprava z Prahy na Strakonice a do Písku. V rámci souboru staveb je připravována přestavba stávající silnice I/4 na moderní čtyřpruhovou dálnici jak na území Středočeského, tak i Jihočeského kraje. Samotný úsek urychlí řidičům cestu o 6 až 10 min podle intenzity provozu. ŘSD ČR předpokládá, že v roce 2017 úsekem projede 13 240  vozidel/24 hod. a v roce 2025 až 15 500 vozidel/24 hod.

Dálnice D4 je v tomto úseku řešena jako obchvat obce Dubenec namísto průtahu, a to zejména z důvodu ochrany obyvatel obce. V rámci stavby byla vybudována samozřejmě také protihluková opatření, aby byly dodrženy maximálně přípustné hladiny hluku. Nově navržená trasa dálnice podstatně zlepšuje imisní situaci v Dubenci, což pro jeho obyvatele znamená výrazné zlepšení životního prostředí v obci, uvedl k nově zprovozněnému dálničnímu úseku generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Před zahájením stavby byly v rámci ochrany životního prostředí přemístěny z místa budované dálnice kolonie mravenců rodu Formica na biotopově vhodné místo, kde nebudou ohroženy stavbou. Nově založená místa budou minimálně po dobu 3 let chráněna koryty před predátory či jiným poškozením.

Jedná se o fázovaný projekt, který byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 4788 m
  • kategorie: R 22,5/80
  • plocha vozovek: 102 500 m2
  • počet stavebních objektů: 64

Zhotovitel: Skanska a.s.
Cena stavby dle smlouvy: 417,5 mil Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 04/15 – 02/18 (09/17 zprovoznění)

Reportáž ze slavnostního zprovoznění stavby

Publikováno: 4. October 2017, přímý odkaz