Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v neděli 8. října opravu dálnice D2 v km 12 až 3 ve směru na Brno

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v neděli 8. října opravu dálnice D2 v km 12 až 3 ve směru na Brno. Důvodem oprav je špatný stav vozovky. V rámci rekonstrukce dojde k vybourání stávajícího krytu a betonáži nové cementobetonové vozovky.

Cílem oprav, zahájených v roce 2013, je kompletní rekonstrukce dálnice D2. Postup oprav ukazuje přiložená grafika ve formě mapy v PDF.

 

Vedení dopravy:

 

Etapa 1a - instalace přechodné úpravy vodorovného značení a montáž svislého dopravního značení.

Etapa 1b - demontáž svodidel na přejezdu SDP a montáž svislého dopravního značení.

Termín: od neděle 8. 10. 2017 6:00 hod. do neděle 8. 10. 2017 22:00 hod.

Ve směru na Bratislavu bude doprava v km 1,7 - 12,5 vedena jedním provizorním jízdním pruhem.

Ve směru na Brno bude doprava v km 12,5 - 12,0 a v km 3,1 - 2,7 vedena jedním a to stávajícím pravým jízdním pruhem.

 

 

Etapa 1c - rekonstrukce CB vozovky v úseku km 11,9 - 3,2 za úplné uzavírky levého jízdního pásu, režim dopravy 2+1 (2 na Bratislavu).

Termín: od neděle 8. 10. 2017 22:00 hod. do soboty 2. 12. 2017 6:00 hod.

 

Uzavírka levého jízdního pásu dálnice v km 12,1 - 2,9 a levé poloviny MÚK 11 BLUČINA.

 

Ve směru na Bratislavu bude doprava v km 2,3 - 12,3 vedena dvěma provizorními jízdními pruhy vyznačenými v oblasti zpevněné krajnice.

Ve směru na Brno bude doprava v km 12,480 - 12,180 vedena vjednom jízdním pruhu a následně přejezdem SDP v km 12,1 - 12,1 převedena na protisměrný (pravý) jízdní pás, kde bude vedena až po přejezd SDP v km 2,9  - 2,8, kterým bude převedena zpět do levého jízdního pásu.

Ve směru uzavřené výjezdové a nájezdové větve levé poloviny MÚK 11 BLUČINA jsou značeny objízdné trasy.

 

 

Etapa 2a - odstranění a částečná změna přechodné úpravy vodorovného a svislého dopravního značení.

Termín: od soboty 2. 12. 2017 6:00 hod. do soboty 2. 12. 2017 22:00 hod.

Ve směru na Bratislavu bude doprava v km 1,740 - 12,450 vedena jedním provizorním jízdním pruhem.

Ve směru na Brno bude doprava v km 12,480–10,053 vlevo a současně levý jízdní pruh v km 3,050 - 2,700 vlevo vedena jedním jízdním pruhem.

 

 

Etapa 2b — práce ve středním dělícím pásu.

Termín: v pravém pásu od soboty 2. 12. 2017 22:00 hod. do soboty 9. 12. 2017 6:00 hod. v levém pásu od soboty 2. 12. 2017 22:00 hod. do soboty 9. 12. 2017 18:00 hod.

Ve směru na Bratislavu bude doprava v km 9,9 - 12,3 vedena dvěma provizorními jízdními pruhy vyznačenými v oblasti zpevněné krajnice.

Ve směru na Brno bude doprava v km 12,5 - 10,0 vedena jedním a to stávajícím pravým jízdním pruhem.

 

 

Etapa 2c - odstranění přechodné úpravy vodorovného značení a demontáž svislého dopravního značení.

Termín: od soboty 9. 12. 2017 6:00 hod. do soboty 9. 12. 2017 18:00 hod.

Ve směru na Bratislavu bude doprava v km 9,7 - 12,4 vedena jedním provizorním jízdním pruhem.

 

 

Základní informace o stavbě:

 

Název stavby: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 11,9 — 3,2 vlevo

 

Zhotovitel: PORR a. s.

Doba výstavby: 10 – 12/2017

Cena díla: 221 milionů Kč bez DPH

 

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy

 

Aktuální informace k dopravním omezením jsou dostupné na http://www.dopravniinfo.cz/.

 

 

Ke stažení

Opravy D2 Brno - st. hranice 2018.pdf

Publikováno: 6. October 2017, přímý odkaz