Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo výstavbu silnice I/35 Valašské Meziříčí, okružní křižovatka se silnici I/57 a II/150

Jednalo se o celkovou přestavbu okružní křižovatky na křižovatku spirálovou (turbo okružní). V rámci stavby byly provedeny přeložky podzemních vedení a dotčených inženýrských sítí (vodovod a plynovod), hlavní stavební práce probíhaly na silnici I/35, I/57 a II/150 – provedení nového podloží, konstrukčních a pokládka nových asfaltových vrstev. Dále bylo upraveno vodorovné a svislé značení, proběhla rekonstrukce okolních chodníků, úpravy oplocení a vegetační úpravy. Dokončením stavby se zvýšila kapacita křižovatky a zlepšila se její průjezdnost. Byla odstraněna kolizní místa a zvýšila se bezpečnost provozu.

I/35 Valašské Meziříčí okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150

 

Cena stavby: 36 986 322,15 Kč (bez DPH)

Zahájení prací: 10. 4. 2017

Dokončení stavby: 23.11.2017

 

Počet stavebních objektů: 25 ks

Celkem bylo položeno AHV: 25 308 m2

Celkem výkopové práce: 12 300 m3

 

Investor: ŘSD ČR, Správa Zlín

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Autorský dozor: Atelier PROMIKA s.r.o.

Technický dozor investora: INFRAM a.s.

Publikováno: 27. November 2017, přímý odkaz