Novinky - detail

Veřejná soutěž na výstavbu a provozovaní restauračního zařízení na odpočívce D3 Mezno

Perex

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČO: 659 93 390 vyhlašuje dne 1. června 2018

Veřejnou soutěž č. 010632018 o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy

o úplatném užívání stavby odpočívky za účelem výstavby a provozovaní restauračního zařízení a obslužných staveb na pravostranné dálniční odpočívce D3 Mezno v km 63,3.

Zájemci o účast si mohou stáhnout potřebné dokumenty na webových stránkách vyhlašovatele – ŘSD a to na adrese (www.rsd.cz), nebo lze zažádat e-mailem (odpocivky@rsd.cz) o zaslání dokumentace v elektronické podobě.

Termínem uzávěrky nabídek bude 2. srpna 2018 ve 14:00h. Nabídku může uchazeč doručit prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na podatelnu vyhlašovatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Místo pro podání nabídky je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4. V případě osobního doručení je možné doručit nabídku během provozní doby (po–čt 8.00–15.00 hod., v pá 8.00–14.00 hod.) na Podatelnu Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

Ke stažení

Prilohy-odpocivka-Mezno.zip

Publikováno: 1. June 2018, přímý odkaz