Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic má schváleno prvních 6 projektů v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020

V listopadu 2016 bylo Řídícím orgánem OP Doprava schváleno 6 projektů Ředitelství silnic a dálnic ke spolufinancování z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jedná se o tzv. fázované projekty, jejichž 1. fáze byla schválena a spolufinancována v rámci OP Doprava v programovacím období 2007 - 2013. Pro 2. fázi níže uvedených projektů ŘSD předložilo samostatné žádosti o podporu v souladu s pravidly a požadavky platnými pro programovací období 2014 - 2020 v rámci OP Doprava 2014 - 2020.

 

Jedná se o tyto projekty:

 

Název projektu

Schválená podpora OPD (v Kč)

D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek (2. fáze)

494 823 866,25

D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka (2. fáze)

389 700 343,20

Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec (2. fáze)

500 015 345,80

Dálnice D3, stavba 0309/III stavba Borek – Úsilné (2. fáze)

666 456 111,05

Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa (2. fáze)

572 489 961,70

Dálnice D4 Skalka - křižovatka II/118 (2. fáze)

419 886 814,80

 

Díky Operačnímu programu Doprava nebude zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem.

 

Alokace finanční pomoci na výše uvedené projekty přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního i mezinárodního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

Publikováno: 2. December 2016, přímý odkaz