Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu obchvatu obce Kámen na silnici I/19

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu obchvatu obce Kámen na silnici I/19. Současné parametry této komunikace v průtahu obce Kámen již neodpovídají jejímu významu. Situaci je tedy nutné vyřešit vybudováním obchvatu, a to i s ohledem na potřebu zlepšení životního prostředí v obci.

Silnice I/19 představuje důležitou trasu ve směru západ – východ, která propojuje významná města Plzeň, Tábor a  Pelhřimov. V  předmětném úseku mezi Táborem a  Pelhřimovem je silnice I/19 významným regionálním dopravním spojením, jehož parametry podmiňují hospodářský rozvoj území.

Hlavní důvody přeložky silnice I/19 mimo obec Kámen jsou zejména nevyhovující směrové i výškové parametry. Za přehledným úsekem před obcí Kámen následuje nepřehledný úsek s až 10% stoupáním na vjezdech do obce ze západní i východní strany.

Podstatným přínosem vyvedení silnice I/19 mimo obec Kámen bude také snížení dopravní zátěže na místní obyvatele.

Stavba je navržena ke spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z ERDF.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 2,3 km
  • kategorie: S 11,5/70
  • plocha vozovek: 25 305 m2
  • počet stavebních objektů: 39

Zhotovitel: Společnost Kámen: SILNICE GROUP a. s., VÁHOSTAV – SK, a. s. 
Cena stavby dle smlouvy: 155,3 mil. Kč bez DPH
Termín výstavby: 24 měsíců

 

Publikováno: 13. March 2018, přímý odkaz