Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 18. července opravu křižovatkových větví na MÚK Třebonice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 18. července opravu křižovatkových větví na MÚK Třebonice, což je meziúrovňová křižovatka mezi Pražským okruhem a dálnicí D5.

Oprava vozovek je rozdělena celkem do 7 základních etap, z nichž dvě etapy budou realizovány v roce 2017.

Vedení dopravy:

1. etapa - od 18. 7. do 31. 8.

MÚK Třebonice - oprava větví V2 (větev z dálnice D5 na D0 ve směru na Ruzyň) a V4 (větev z Rozvadovské spojky na D0 ve směru na Ruzyň).   

 

Po dobu prací budou větve V2 a V4 - v úseku od Rozvadovské spojky po připojení nájezdové větve od ulice Na Radosti uzavřeny.

 

Oprava větve V4 v úseku od napojení větve z ulice na Radosti po připojení na dálnici D0 bude provedena po polovinách tak, aby byl zajištěn průjezd městské hromadné dopravy (Zličín -> Ruzyně). Šířka provizorního jízdního pruhu bude vždy min. 3,25m.

 

Objízdné trasy:

Objízdná trasa za uzavřenou větev V2 bude vedena z dálnice D5 na D0 a po D0 ve směru na Slivenec do MÚK Jinočany a odtud zpět po D0 ve směru na Ruzyň.

 

Objízdná trasa za uzavřenou větev V4 bude vedena z Rozvadovské spojky na D0 ve směru na Slivenec a dále shodně s objízdnou trasou za větev V2.

 

Objízdná trasa za uzavřenou propojku mezi větvemi z dálnice D0 na Rozvadovskou spojku (směr Slivenec – Zličín) a z dálnice D5 na D0 (směr od Plzně na Ruzyň), tj. propojka ve směru na Chrášťany bude vedena z EXITu 23A na silnici č. III/0058 a dále do Chrášťan.

 

Základní informace o stavbě:

Název stavby: D0 – oprava AB vozovek MÚK Třebonice a mostů 1-211, 1-212 a 1-213

 

Zhotovitel: SILNICE GROUP a. s., EKOSTAVBY Louny s. r. o.

Doba výstavby: První dvě etapy budou realizovány v letošním roce, zbylých pět v roce 2018

Cena díla: 133 302 tis. Kč bez DPH

 

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy.

 

Aktuální informace k dopravním omezením jsou dostupné na http://www.dopravniinfo.cz/.

 

Ke stažení

oprava MÚK Třebonice.pdf

Publikováno: 17. July 2017, přímý odkaz