Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje zrekonstruovaný průtah Náchodem

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje zrekonstruovanou silnici I/33 v Náchodě.

Stavební záměr řešil rekonstrukci hlavního dopravního prostoru silnice I/33 v průjezdním úseku města Náchod, od křižovatky se sil. I/14 (směr Nové Město n. M.) v km 36,480 až po km 39,923.

Stavebně technický stav komunikace nevyhovoval současné intenzitě dopravy a aktuálním požadavkům na bezpečnost silničního provozu. Vozovkové vrstvy byly porušené, vozovka byla lokálně propadlá a odvodnění komunikace bylo poškozené. Všechny tyto závady byly během rekonstrukce odstraněny a řidičům nyní můžeme nabídnout tento důležitý silniční úsek kompletně zrekonstruovaný,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Realizace celého projektu byla vzhledem k jeho velikosti a možnostem dopravně inženýrských opatření naplánována do dvou stavebních sezón a to s rozdělením na čtyři úseky:

1.       úsek km 36,480–37,390 (křižovatka se sil. I/14 ve směru Nové Město nad Metují – hotel Hynek) obnova konstrukčních vrstev, nahrazení vyfrézovaného krytu (tl. 100 mm) obrusnou a ložní vrstvou

2.       úsek km 37,390–38,220 (hotel Hynek – OK Slavie) úplná výměna konstrukčních vrstev včetně výměny aktivní zóny

3.       úsek km 38,380–38,840 (OK Slavie – OK Čedok) úplná výměna konstrukčních vrstev včetně výměny aktivní zóny

4.       úsek km 38,970–39,923 (OK Čedok – Ametek) úplná výměna konstrukčních vrstev včetně výměny aktivní zóny

Při realizaci stavby bylo nutné vést objízdnou trasu pro kamionovou dopravu mimo stávající staveniště a to přes města a obce na silnici I/14 Dolní Radechová, Horní Radechová, Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, Batňovice, Úpice, Suchovršice, Trutnov a dále po silnici I/37 Kocbeře, Choustníkovo Hradiště, Heřmanice, Hořenice a zpět na silnici I/33 Jaroměř.

Víme, že tato objízdná trasa způsobila obyvatelům nemalé potíže, za které se jím tímto omlouváme. Ředitelství silnic a dálnic také děkuje městu Náchod za výbornou spolupráci v průběhu celé rekonstrukce.  

V roce 2018 budou pokračovat práce na opravě objízdných tras za cca 2 mil. Kč.

Dokončením této rekonstrukce je završena celková plánovaná modernizace silnic prvních tříd procházejících městem Náchod s celkovými stavebními náklady 241 mil. Kč (bez DPH). Přínosem nejen pro uživatele silnic, ale i pro všechny občany města Náchod je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a úrovně kvality dopravy.

 

I/33 Náchod, rekonstrukce silnice

  • Zhotovitel: Společnost Náchod - EUROVIA CZ a.s. Praha, STRABAG a.s. Praha
  • Cena stavby dle smlouvy: 145,6 mil. Kč (bez DPH)

Publikováno: 16. November 2017, přímý odkaz