Novinky - detail

Přesně před 50 lety byla obnovena výstavba dálnic v Československu

K zahájení stavebních prací došlo 8. září 1967 na dálnici D1 na úseku Praha – Mirošovice (22,7 km) a Mirošovice – Benešov (15,3 km). Součástí byla i slavnost s poklepáním základního kilometrovníku dálnic v Československu v km 0,0 na Spořilově.

Stavba dálnice D1 byla původně schválena již 4. listopadu 1938. Tehdy se počítalo s dálničním propojením Prahy a Podkarpatské Rusi. Se stavbou první české dálnice (nepočítáme-li stavbu „německé“ dálnice Vídeň – Wroclaw na Moravě, jež začala asi o měsíc dříve než stavba D1) se započalo 2. května 1939, ale práce byly přerušeny 2. světovou válkou.

 

I když byla výstavba po válce v omezeném rozsahu obnovena, došlo v roce 1950 k jejímu definitivnímu zastavení. V roce 1963 byla schválena páteřní síť českých dálnic a počítalo se samozřejmě i se stavbou D1. Proti původním plánům z roku 1939 se trasa drobně změnila, proto můžeme ještě dnes nalézt opuštěné a nepoužívané mosty ze třicátých a čtyřicátých let minulého století v okolí vodní nádrže Švihov (Želivka).

 

Výstavba dálnice D1, jak ji známe dnes, začala 8. září 1967 a 12. července 1971 byl otevřen vůbec první dálniční úsek u nás, a to mezi Prahou a Mirošovicemi (dnes 2x3 pruhy). Souvislý dálniční tah mezi Prahou a Brnem byl dokončen 8. listopadu 1980, kdy byl zprovozněn poslední úsek dálnice u Humpolce. V letech 1988 a 1992 byly do provozu uvedeny dva úseky od Holubic u Brna až k Vyškovu. Další úseky byly otevírány až mnohem později, první v roce 2005 za Vyškovem, v roce 2007 první úsek na severní Moravě. V roce 2009 došlo k významnému napojení na dálnici D1 pro města Kroměříž a Ostrava, o rok později se D1 z Kroměříže prodloužila po Hulín, což v kombinaci s pokračující dálnicí D55 znamenalo napojení Zlína na dálniční síť.

 

Mezi poslední dva úseky dálnice D1, které zbývá dokončit, patří úsek Přerov – Lipník nad Bečvou, který je v současné době v realizaci a úsek Říkovice – Přerov, jehož výstavba bude zahájena v roce 2018. Dálnice D1 bude po svém dokončení mezi Prahou a polskou dálnicí A1 dosahovat délky 377 km.

 

Dnes je D1 mezi Prahou a Brnem nejvytíženější dálnicí v zemi. Proto došlo v letech 1996 – 1999 k přestavbě prvních 21 km mezi Prahou a Mirošovicemi ze čtyř jízdních pruhů na šest. V budoucnu by tomuto úseku měla ještě ulevit dálnice D3 (jižní směr přímo z Prahy). Obdobné rozšíření D1 se nyní plánuje v prostoru Brna (v km 182 – 210). Možnému dalšímu uvolnění dopravy na D1 by měla pomoci výstavba dálnice D35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice. Spolu s dálnicí D11 by D35 tvořila alternativní „severní trasu“ spojující Čechy a Moravu.

 

 

 

Postup otevírání jednotlivých úseků dálnice D1:

 

12. července 1971 - Otevřen první dálniční úsek na území tehdejšího Československa: úsek dálnice D1 Praha - Mirošovice (délka 21,3 km)

 

6. září 1972 - Kývalka - Brno-západ (8,2 km)

 

3. listopadu 1973 - Velká Bíteš - Kývalka (19,5 km)

 

Květen 1975 - Velké Meziříčí-východ - Lhotka (5,1 km)

 

Prosinec 1975 - Lhotka - Velká Bíteš (9,2 km)

 

28. října 1976 - Řehořov - Měřín (7,2 km) a Brno-západ - Brno-centrum (3,7 km)

 

Prosinec 1976 - Měřín - Velké Meziříčí-západ (6,5 km)

 

Červenec 1977 - Mirošovice - Hořice (54,1 km)

 

30. září 1978 - Brno-centrum - Brno-jih (2,5 km)

 

28. listopadu 1978 - Velké Meziříčí- západ - Velké Meziříčí, východ (7,5 km)

 

6. října 1979 - Hořice - Jiřice (10,2 km); v polovičním profilu byl úsek v provozu již od 6. května 1979

 

22. listopadu 1979 - Pávov - Řehořov (15,3 km)

 

7. listopadu 1980 - Jiřice - Humpolec (6,1 km); v polovičním profilu byl otevřen 22. listopadu 1979

 

8. listopadu 1980 - Humpolec - Pávov (20,7 km); stavba byla posledním zprovozněným úsekem mezi Prahou a Brnem

 

Prosinec 1982 - Brno-východ - Holubice (7,6 km)

 

9. září 1983 - Brno-jih - Brno-východ (6,8 km)

 

11. listopadu 1988 - Holubice - Tučapy (9,1 km)

 

30. července 1992 - Tučapy - Vyškov (9,6 km)

 

24. října 2005 - Vyškov - Mořice (17,5 km)

 

1. prosince 2007 - Ostrav, Rudná - Bohumín (17, 2 km)

 

6. května 2008 - Bílovec - Ostrava, Rudná (11, 7 km)

 

23. října 2008 - Kojetín - Kroměříž (7 km)

 

25. listopadu 2008 - Lipník nad Bečvou - Bělotín (15,4 km)

 

17. září 2009 - Mořice - Kojetín (6,6 km)

 

25. listopadu 2009 - Bělotín - Bílovec (29,8 km)

 

3. prosince 2010 - Kroměříž - Hulín (4,8 km)

 

11. července 2011 - Hulín - Říkovice (6,5 km)

 

30. listopadu 2012 - Bohumín - hranice s Polskem (6,1 km).

 

 

Dálnice D1 – 377 km

 

V provozu: 353 km

V realizaci: 14 km (Přerov – Lipník nad Bečvou), zprovoznění stavby 2018

V přípravě: 10 km (Říkovice – Přerov), zahájení stavby 2018

 

Publikováno: 8. September 2017, přímý odkaz