Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo nabídky na část Velkého městského okruhu v Brně

Perex

Jedná se o stavbu I/42 Žabovřeská I, první etapa, a Ředitelství silnic a dálnic na ni obdrželo celkem 9 nabídek. V současné době se připravují podklady pro vládní hodnotící komisi, která bude nabídky posuzovat. 

I/42 Žabovřeská I, první etapa (9 nabídek, níže uvedeny jsou 3 nejvýhodnější)

Předpokládaná hodnota zakázky: 400 500 000 Kč bez DPH

Sdružení

Vedoucí sdružení

Členové sdružení

Nabídka (bez DPH, 90 %)

Záruka (10 %)

Společnost Žabovřeská Brno

Strabag s. s.

IMOS Brno, a. s.

Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s.

415 822 070,41 Kč

84 měsíců

EUROVIA CS, a.s.

 

 

 

385 555 023,12 Kč

 

66 měsíců

Metrostav a.s.

 

 

 

428 245 217,14 Kč

 

72 měsíců

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Její realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská II, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa.

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa I/42:

  • délka: 1800 m
  • kategorie: MR4d 20,25/80(60)

Tunely:

  • tramvajový tunel: 1 (jeden tubus)
  • délka: 501 m (334 m ražená část)

Mostní objekty:

  • nové mosty: 4 – lávky pro pěší (145 m)
  • rekonstrukce mostů: 2 (356 m)

 

 

Publikováno: 3. May 2018, přímý odkaz