Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic buduje další koridory kooperativních dopravních systémů

Na podzim roku 2018 byly podepsány dvě smlouvy na implementaci kooperativních dopravních systémů na dalších úsecích české dálniční sítě. Konkrétně se jedná o projekt na dálnici D1 v okolí Brna (km 180 – km 211) a o projekt na dálnici D5 (km 7 – km 150) a D11 (km 0 – km 90). Tyto koridory tak doplní již fungující koridor Mirošovice – Rudná, o němž jsme vás informovali v červnu roku 2018.

Na přelomu roku 2018/2019 úspěšně proběhla dvě ověření dodávek připravovaného řešení, na základě ověření byly zahájeny realizace dodávek.

Výstavbou těchto kooperativních dopravních koridorů přispěje Ředitelství silnic a dálnic k rozvoji systému na další úseky dálnic.

Parametry projektu DT1

 • délka 31 km (D1)
 • 25 vysílačů kooperativních informací podél infrastruktury
 • 69 jednotek do vozidel a vozíků údržby
 • použité technologie GPS, C-ITS G5, Wi-Fi, Bluetooth, mobilní sítě 3G/4G/LTE-V

Parametry projektu DT3

 • délka 87 km (D5) + 6 km (hraniční přechod Rozvadov – D5), délka 90 km (D11)
 • 54 vysílačů kooperativních informací podél infrastruktury
 • 164 jednotek do vozidel a vozíků údržby
 • použité technologie GPS, C-ITS G5, Wi-Fi, Bluetooth, mobilní sítě 3G/4G/LTE-V

  

Princip kooperativního systému (dále jen C-ITS)

Systémy C-ITS umožňují přímou komunikaci jak mezi vozidly navzájem, tak mezi vozidly a dopravní infrastrukturou a řídícími či informačními centry, a to buď prostřednictvím mobilních sítí, nebo přes ITS jednotky umístěné na dopravní infrastruktuře. C-ITS systémy tak přispívají ke zvýšení bezpečnosti a informování účastníků silničního provozu.

ŘSD ČR se v rámci budovaných dvou projektů zaměří na vybavení dopravní infrastruktury, která předává řidiči důležité C-ITS informace do vozidla – jsou to informace v předstihu, např.:

 • práce na vozovce
 • pomalu jedoucí nebo stojící vozidlo na trase
 • varování o místech s překážkou na vozovce
 • varování při nepříznivém počasí
 • varování o pohybu vozidlech HZS
 • dopravní kolony
 • dopravní informace z portálů (proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace)
 • informace o dojezdových časech
 • informace o mimořádných událostech z dopravního infocentra ŘSD (NDIC) – nehody, počasí,  sjízdnost atp.

Efektivní fungování C-ITS je však podmíněno tzv. penetrací, tj. zapojením vybavených vozidel do systému. Do roku 2020 je ale dle odhadů očekáváno v rámci Evropy až 10 milionů vozidel vybavených C-ITS.

 

Publikováno: 14. January 2019, přímý odkaz