Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dvou úseků dálnice D6

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 12. prosince výstavbu dvou úseků dálnice D6. Jedná se o úseky Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov, obchvat. Prodloužení dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkrácení přepravní doby směrem k našim západním hranicím a umožní lepší spojení mezi ČR a SRN.

„Vzhledem k neustále se zvyšujícím dopravním intenzitám je současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti i plynulosti dopravy již nevyhovující, v celém úseku od Prahy až ke státní hranici s Německem tedy ŘSD připravuje dálnicí D6, která bude vyhovovat současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním potřebám celého regionu. Dálnice D6 má v tuto chvíli celkem 90 kilometrů a dnes zahajujeme výstavbu dalších deseti. Na přípravě zbývajících 75 kilometrů v současné době intenzivně pracujeme, například hned začátkem příštího roku máme v plánu začít budovat obchvat obce Lubenec. Zbývajících osm dálničních úseků bychom chtěli zahájit během následujících pěti let,“ představil plány na pokračování výstavby dálnice D6 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Dálnice D6 odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hlukového zatížení v obytných zónách a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.

Současná silnice I/6, zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s  průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Jáchymov a Františkovy Lázně. Je vedena z hlavního města ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice se Spolkovou republikou Německo. Je zde silná osobní i nákladní doprava, a to jak vnitrostátní tak i mezinárodní. Stávající šířkové uspořádání silnice I/6 je již nevyhovující, nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje v plné míře její plynulost a bezpečnost.

D6 Nové Strašecí - Řevničov

Hlavní trasa:

  • délka: 5,550 km
  • kategorie: R 25,5/100
  • plocha vozovek: 141 525 m2
  • počet stavebních objektů: 62

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., ALPINE Bau CZ a.s., HABAU CZ s.r.o.
Cena stavby dle smlouvy:  745 mil. Kč
Termín výstavby: 12/17 – 10/20

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.

D6 Řevničov, obchvat

Hlavní trasa:

  • délka: 4,200 km
  • kategorie: R 25,5/100
  • plocha vozovek: 107 145 m2
  • počet všech stav. objektů: 65

Zhotovitel: Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.
Cena stavby dle smlouvy:  1 074 mil. Kč
Termín výstavby: 12/17 – 10/20

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Fondu soudržnosti.

 

 

Ke stažení

infoletak_d6-nove-straseci-revnicov.pdf
infoletak_d6-revnicov-obchvat.pdf

Publikováno: 12. December 2017, přímý odkaz