Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na uzavření silnice I/3 v úseku Ševětín - Borek

Z důvodu pokračující výstavby dálnice D3 v úseku Ševětín - Borek dojde na 14 dní k uzavření silnice I/3 a převedení dopravy na objízdnou trasu po silnici II/603. Uzavírka komunikace proběhne v termínu 7. – 21. srpna.

K omezení dopravy na silnici I/3 dojde z důvodu výstavby chrániček pro inženýrské sítě pro budoucí odpočívku Chotýčany.  Dané práce vyžadují odstřel horniny do hloubky až 5,5 m v okolí dálnice a také uložení chrániček pod povrch budované části dálnice a stávající silnice I/3. K odklonění dopravy tedy dojde zejména z bezpečnostních důvodů.

 

Výstavba dálnice D3 v úseku Ševětín – Borek byla zahájena na jaře 2017. V letošním roce bude dokončena nová polovina dálnice vedle stávající silnice I/3, po které je veden provoz. Následně dojde k přesunutí provozu na nově vybudovanou polovinu dálnice a stávající trasa I/3 bude přebudována do dálničních parametrů. Úplné dokončení stavby je plánované na jaro 2020.

 

Ke stažení

Objízdná trasa za I-3 v úseku Ševětín - Borek.pdf

Publikováno: 6. August 2018, přímý odkaz