Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje stavbu I/3 Čtyřkoly MÚK

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v pátek 2. června stavbu I/3 MÚK Čtyřkoly. Předmětem stavby bylo doplnění dvou chybějících větví stávající mimoúrovňové křižovatky na silnici I/3 s cílem vyloučit levá odbočení, čímž došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Jedná se o další projekt z  postupně připravovaných a realizovaných staveb s cílem zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků silniční dopravy na významném komunikačním tahu silnice I/3 na území Středočeského kraje“, okomentoval dokončení stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

V místě MÚK Čtyřkoly chyběly křižovatkové větve západně od silnice I/3. Dosavadní uspořádání bylo vzhledem k dosahovaným denním intenzitám nevhodné. Součástí stavby je také okružní křižovatka napojující větve na silnici III/1096, rozšíření stávající silnice I/3 v  délce připojovacího/odbočovacího pruhu, vegetační úpravy a úprava rozjezdu stávající větve MÚK včetně položení nových asfaltových vrstev vozovky.

Zprovozněním stavby bylo umožněno realizovat uspořádání 2+1 v celém úseku I/3 Mirošovice - Benešov.

Data o stavbě

  • Název stavby: I/3 Čtyřkoly MÚK
  • Hlavní objekty:
    počet křižovatkových větví: 2
    plocha nových vozovek: 5 967 m2
    okružní křižovatka: 1 (průměr 32 m)
  • Zhotovitel: BES, s.r.o.
  • Cena stavby dle smlouvy: 18 370 tis. Kč (bez DPH)

 

 

      

 

Publikováno: 2. June 2017, přímý odkaz