Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D3 Borek – Úsilné

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy ve středu 27. září dálnici D3 Borek–Úsilné.

„Zprovozněná stavba dálnice D3 Borek–Úsilné umožní snížení dopravní zátěže na silnici I/3 v obci Borek i v navazující části Českých Budějovic, díky čemuž dojde ke snížení imisí a hlukové zátěže z dopravy. Význam stavby ještě výrazně vzroste po dobudování dalších navazujících úseků dálnice D3, které již intenzivně připravujeme a realizujeme, uvedl k nově zprovozněnému dálničnímu úseku generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

 

Stavba dálnice D3 Borek–Úsilné je situována v úseku od napojení na stávající silnici I/3 nad obcí Borek u Českých Budějovic po napojení na stávající silnici I/34 (České Budějovice – Jindřichův Hradec).

Napojení nového úseku dálnice na České Budějovice je řešeno pomocí tříúrovňové prstencové křižovatky. Křižovatka je tvořena okružním pásem včetně 9 větví, přičemž větev č. 9 je bypassem ve směru České Budějovice – Linz. Jedná se teprve o druhou křižovatku tohoto druhu v ČR.

Celková délka stavby je 3 160 metrů a je vybudována ve čtyřech jízdních pruzích v šířkové kategorii D 27,5/120 se směrodatnou rychlostí 130 km/hod. Šířka zpevnění v kategorii D 27,5 umožňuje vést čtyři zúžené jízdní pruhy v jednom jízdním pásu (převedení protisměru po dobu oprav atd.).

V rámci stavby bylo vybudováno celkem 11 mostních objektů, přičemž největší z nich (most přes Kyselou vodu) je tvořen dvěma nezávislými trámovými čtyřpólovými mosty s celkovou délkou 210 metrů a maximální výškou 18 metrů.

Jedná se o fázovaný projekt, který byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2007–2013 a Operačního programu Doprava 2014–2020 z Fondu soudržnosti.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 3160 m
  • kategorie: D 27,5/120
  • plocha vozovek: 95 590 m2
  • počet stavebních objektů: 58

Zhotovitel: Sdružení EUROVIA – STRABAG – D3 BOREK – ÚSILNÉ
Cena stavby dle smlouvy: 717 578 000 Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 04/15 – 09/17 

Otevření úseku D3 Borek-Úsilné

Ke stažení

D3 organizace dopravy.pdf

Publikováno: 27. September 2017, přímý odkaz