Novinky - detail

Hodnocení zimní údržby komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic

V zimní sezoně 2017/2018 bylo při údržbě dálnic a silnic I. třídy vysypáno cca 92 tis. tun soli, z toho 24,6 tis. tun činila spotřeba vlastních středisek správy údržby dálnice (SSÚD). Ke skrápění posypové soli bylo použito cca. 29 071 tis. litrů solanky, z toho 7 599 tis. litrů činila spotřeba SSÚD.

Ředitelství silnic a dálnic je majetkovým správcem dálnic a silnic I. třídy. Celkem zajišťuje správu 7 051 km komunikací. Zimní údržba cca 1 000 km je prováděna vlastními pracovníky ŘSD, údržba zbývajících více než 6 000 km (především silnic I. třídy) je zajišťována dodavatelsky. 

 

Platnost všech smluvních vztahů na zajištění zimní údržby, které byly uzavřeny v minulých letech, končila v roce 2017. ŘSD proto v roce 2016 vypsalo veřejné zakázky na zajištění údržby a na základě jejich výsledků uzavřelo smlouvy s vítěznými uchazeči. Byly vypsány zakázky na celkem 14 oblastí dle jednotlivých krajů (výjimkou je Středočeský kraj, který byl z důvodu své velikosti rozdělen do dvou oblastí).

 

Smlouvy na údržbu komunikací se podařilo uzavřít včas a dodavatelé tedy měli dostatek času na přípravu techniky, proškolení pracovníků i předzásobení posypovými materiály. Výjimkou byla oblast 09 Pardubická, kde byla osmiletá smlouva podepsána až letos v únoru. Zimní údržba této sezony zde tedy musela být v časové tísni zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění.

 

Při pohledu na celou republiku nedošlo soutěžemi k zásadním změnám, když v 10 ze 14 oblastí provádí údržbu stejné subjekty jako v předchozím období a v dalších 3 případech se na plnění zakázky podílí formou subdodávky.

 

Stávající zimní sezona 2017/2018 byla, co se týče nároků na údržbu, podprůměrná. Výjimkou bylo pouze několik lednových dnů, kdy počasí výrazně komplikovalo dopravu.

 

Komplikace v dopravě vlivem povětrnostních podmínek se vyskytovaly i v minulých letech a bude k nim docházet i v budoucnosti. Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Při intenzivním spadu sněhu není možné i při nasazení veškeré techniky zajistit holé vozovky. Je to i o ohleduplnosti a přizpůsobení se podmínkám ze strany ostatních řidičů.

 

Chtěli bychom poděkovat našim pracovníkům i pracovníkům dodavatelských organizací za nasazení a odváděnou práci při letošní zimní údržbě.

 

 

 

Publikováno: 11. April 2018, přímý odkaz