Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje přeložku silnice I/62 Děčín – Vilsnice

Ředitelství silnic a dálnic uvádí v pondělí 9. července do provozu přeložku silnice I/62 Děčín - Vilsnice. Přeložka je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem Děčín, které umožní odvedení tranzitní dopravy z dosavadního dopravně nevyhovujícího průjezdu Ústeckou ulicí.

„Samotná přeložka je velmi zajímavá z technického hlediska. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o stavbu na zelené louce, ale že vede v intravilánu velkého města. Stavba se tak musela potýkat s řadou překážek, jako byly např. významně odlišné trasy inženýrských sítí nebo pískové podloží, které přineslo řadu nesnází s výstavbou pozemní komunikace zatíženou přísnými kvalitativními předpisy. Během stavby musela být také zlikvidována řada černých skládek, které na staveništi vznikly. Chtěl bych tímto poděkovat zhotoviteli za jeho velké úsilí namířené k dokončení stavby i přes všechny tyto nemalé překážky“, okomentoval zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Zprovozněním přeložky dochází ke snížení intenzity dopravy v průmyslové zóně, ke zvýšení bezpečnosti a  plynulosti dopravy a  ke snížení hlukové zátěže a  exhalací v  obytné zástavbě.  Celý úsek se nachází v intravilánu města Děčín, proto zde bude maximální povolená rychlost 50 km/h.

Silnice I/62 je nejvytíženější spojnicí měst Ústí nad Labem a Děčín. Nově zprovozněná přeložka má proto velký význam nejen pro uvedené meziměstské spojení, ale současně je také, společně se silnicí I/13, součástí mezinárodního silničního tahu E442, důležité spojnice regionálních center a  průmyslových aglomerací Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 1877 m
  • kategorie: MS 13/50
  • plocha vozovek: 37 798 m2
  • počet stavebních objektů: 80

Zhotovitel: Sdružení Děčín – Vilsnice, EDS-AZ-SG (vedoucí sdružení: SILNICE GROUP a.s.)
Cena: 479 mil. Kč (bez DPH)
Délka výstavby: 09/16 – 07/18

   

   

 

 

Publikováno: 9. July 2018, přímý odkaz