Novinky - detail

Pozvánka k účasti v předběžné tržní konzultaci

Asociace pro rozvoj infrastruktury („ARI“) byla ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 („Zadavatel“), požádána o součinnost v souvislosti s předběžnou přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Mobilní řízení dopravy v pracovních místech na dálnicích“ („Veřejná zakázka“).

ARI i Zadavatel mají zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Za tímto účelem je Zadavatel připraven představit ve spolupráci s ARI svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ („Konzultace“), oslovit širší okruh potenciálních dodavatelů a získat informace relevantní ve vztahu k této připravované Veřejné zakázce. Zadavatel zároveň požádal ARI o organizaci samotné Konzultace.

Více informací naleznete v přiložených souborech.

 

 

Ke stažení

ARI Pozvanka k PTK na 170718.pdf
Prezentace+a+dokumenty.zip

Publikováno: 19. July 2017, přímý odkaz