Novinky - detail

Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 („Zadavatel“) oznamuje zahájení předběžné tržní konzultace jako přípravu před zadávacím řízením na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Vyhotovení informačního modelu (BIM) stavby I/42 Brno VMO, Žabovřeská I., etapa I.“ („Veřejná zakázka“).

Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení Veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné Veřejné zakázce. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Konzultace bude zahájena dne 29.03.2018 v 09:00 hodin. Předpokládaná délka trvání je 3 hodiny. Místem konání Konzultace bude Zasedací místnost ve druhém podzemním podlaží budovy GŘ ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.  Z důvodu omezených kapacit jednacích místností je dán limit pro účast max. 20 osob (z jedné společnosti max. 1-2 zástupci).

Svojí registraci, prosíme, potvrďte vyplněním registračního formuláře, který je součástí pozvánky a jeho zasláním max. do 26.03.2018 na emailovou adresu kamil.alferi@rsd.cz.

 

Ke stažení

Pozvanka + registracni formular.zip
PD-Zabovreska.zip

Publikováno: 16. March 2018, přímý odkaz