Novinky - detail

Pravidla údržby dálnic a silnic I. třídy v zimním období

Podle zákona musí být v zimním období zajištěna sjízdnost dálnic a rychlostních komunikací do dvou hodin. U zbývajících silnic I. třídy a důležitých úseků silnic II. třídy je limit tři hodiny. To je známý fakt, kterého se musí správci komunikací v ČR držet. Někdy tomu však mohou zabránit nepříznivé faktory.

Nejvýznamnějším faktorem pro organizaci zimní údržby je předpověď počasí. Informace z ČHMÚ jsou přímo předávány správcům komunikací systémem "Meteo" a jsou poskytovány i na teletextu ČT 1 s možností konzultací a varování. Při takzvaných "kalamitních situacích" nelze s ohledem na personální a strojově-technické vybavení vždy zajistit obnovování sjízdnosti silnic v plném rozsahu. Taková událost však dosud v letošní zimě nenastala. "Přestože na některých místech v České republice napadlo v minulých dnech až 30 cm sněhu, žádná dálnice ani dopravně důležitá silnice nebyla kvůli spadu sněhu uzavřena," dodávává k současné situaci tisková mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Údržbu dálnic a komunikací I. tříd v ČR v současné době zajišťuje celkem 28 správ SSÚS zřízených jednotlivými kraji. Ty mají k dispozici 897 ks sypačů chemických posypových materiálů a 853 sypačů materiálů inertních v průměrném stáří cca 15 let. Dále disponují 255 ks šípových pluhů. Počtům mechanismů odpovídá i počet stálých zaměstnanců - řidičů u SSÚS a jsou postačující pro běžné povětrnostní podmínky. Vyhovují také požadovanému standardu údržby. Zvýšení tohoto standardu by vyšlo rámcově na několik miliard Kč. Proto dle dlouhodobých zkušeností jsou ještě uzavírány smlouvy o výpomocích soukromých subjektů, zejména k pluhování vozovek a silnic (mimo dálnic). Řádově jde o stovky smluv. Výkony smluvních partnerů jsou v přiměřené kvalitě a v případě výhrady ze strany správce komunikace mohou být řešeny i zrušením příslušné smlouvy.

Kontrolu výkonů a kvality zimní údržby silnic (především sjízdnosti) provádějí příslušní pracovníci správ ŘSD ČR a namátkově i provoz silnic GŘ. K potrestání pracovníků SSÚD za problémy při údržbě dálnic zatím nebylo třeba přistoupit. V případech meteorologického varování se zvyšuje četnost kontrolních jízd a stupně pohotovosti pracovníků a mechanizace. Preventivní posypy v případě očekávané tvorby náledí a spadu sněhu se provádí, avšak patří k nejrizikovějším rozhodovacím procesům. Je nutno postupovat s ohledem na ekologickou zátěž krajiny a ekonomické možnosti.

Základním prvkem pro stanovení délky úseku, který je ještě možno ošetřit je kapacita sypače při průměrném dávkování soli. U dálnic jde o liniový úsek v délce 25 - 30 km (tam i zpět 50 - 60 km). Na základě toho jsou postaveny plány zimní údržby, podobně je tomu i v celé Evropě. V zásadě lze konstatovat, že k zajišťování zimní údržby silnic a dálnic je v současné době dostatek finančních prostředků. Přímé náklady zimní údržby silniční sítě dosahuje asi dvou mld. Kč ročně. V případě dálnic čisté náklady na zimní údržbu činí 53 - 60 mil. Kč za rok. Finanční náklady na zimní údržbu jsou plánovány dle průměru předchozích let a jsou zásadně ovlivňovány množstvím a intenzitou srážek.


Klíčovým problémem zimní údržby je možnost dostat se s údržbovou technikou na celou délku udržované komunikace. Zatarasení trasy kamiony ve stoupáních, před hraničními přechody, osobními vozidly v horských oblastech a při nehodách přináší největší problémy. Z pohledu klimatických podmínek je nejhorší vítr při sněhové pokrývce z prachového sněhu. Tvoření závějí při takových podmínkách je úžasně rychlé a znamená prakticky neustálé uklízení trasy v intervalech několika minut. Na to nemůže být dimenzována žádná údržba. Z pohledu řidiče a dopravních nehod je nejhorší déšť a mrholení, které padá na promrzlou vozovku. Náledí se tvoří velmi rychle, preventivní posyp je smýván a i pro posypové vozy je problém se na vozovce udržet. Zatím co sníh řidiče varuje, náledí často přichází velmi nečekaně.

Problematická je údržba silnic v místech, kde není možné používat chemické posypové materiály (území CHKO, NP a v ochranných pásmech zdrojů pitné vody).
Námrazy a koleje ledu na vozovce často nelze odstranit řadu týdnů. Inertními materiály nelze dobře ošetřovat dopravně významné komunikace.

Lepší ekonomické možnosti správců komunikací by jistě přinesly zlepšení zejména v modernějším strojním vybavení (sypače, frézy) četnější instalací meteosond, lepším finančním ohodnocením pracovníků zajišťujících zimní údržbu. Přesto tento přínos není možné považovat za rozhodující. Větší efekt by jistě mělo ze zkušeností správců PK i Policie ČR zlepšení technického stavu vozidel uživatelů, jejich vybavenosti, dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu a jejich větší respekt k zimním podmínkám.

Přejeme šťastnou cestu.

Publikováno: 15. January 2004, přímý odkaz