Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 3. srpna stavbu I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877.

Rekonstrukcí stykové křižovatky silnic I/35 a III/01877 u Zubří došlo k odstranění dopravní závady, která znemožňovala bezpečné odbočování vozidel vlevo ve směru do Zubří a také plynulý výjezd z obce, kdy vozidla zůstávala stát v rámci přednosti v jízdě v nebezpečném pásmu železničního přejezdu.

 

Zprovozněná stavba také zlepšuje dopravní obslužnost města Zubří díky odbočovacím pruhům na silnici I/35. Na stykové křižovatce je nyní umístěno světelné signalizační zařízení, které umožňuje jednodušší výjezd ze silnice III/01877 na silnici I/35 a zároveň je spřaženo se signalizačním zařízením železničním. V maximální míře zajišťuje bezpečný pohyb motoristů i chodců v oblasti křižovatky.  V provozu bude 24 hodin denně.

 

Silnice I/35 tvoří významný silniční tah zabezpečující propojení Valašského Meziříčí se Slovenskem a  přes silnici I/58 také s Ostravou. Silnice má velký význam nejen pro vnitrostátní, ale také pro mezinárodní dopravu, kdy je zařazena do sítě mezinárodních silnic pod označením E442 a představuje nejdůležitější silniční tah v regionu směrem na hranici se Slovenskou republikou.

 

Data o stavbě

 

Hlavní trasa:

délka: 484 metrů

kategorie: S 9,5/50

plocha vozovek: 4 660 m2

 

Zhotovitel: Silnice Group a. s.

Cena stavby dle smlouvy: 88 300 tis. Kč (bez DPH)

Termín výstavby: 10/2015 – 07/2017

 

Publikováno: 2. August 2017, přímý odkaz