Novinky - detail

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou uzavírku mostu na silnici I/52 přes vodní dílo Nové Mlýny

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou uzavírku mostu na silnici I/52 přes vodní dílo Nové Mlýny. Uzavírku se podařilo zkrátit na dva dny a doprava tedy bude omezena pouze v průběhu víkendu, kdy jsou v místě nízké dopravní intenzity.

Silnice: I/52 Brno – Pohořelice – Mikulov – st. hranice

Místo: křiž. I/52 x II/14 po křiž. I/52 x II/381

Účel: kontrolní zatěžkávací zkouška mostu č. 52-059

Termín: 10. 6. 6:00 – 11. 6. 2017 22:00

 

Objízdné trasy:

Objízdné trasy jsou navrženy dle celkové hmotnosti vozidel po silnicích I., II. a III. třídy. Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy je navržena obousměrně po silnicích III/39614, III/39615 a III/4147 přes obce Pasohlávky, Brod nad Dyjí a dolní Dunajovice. Autobusové zastávky Perná, Spálená hospoda hl. sil. v obou směrech, Dolní Dunajovice, rozc. ve směru do Brna a Pasohlávky, přehrada ve směru do Mikulova budou dočasně přeloženy.

 

Důvod dopravního omezení:

 

Most ev.č. 52-059 na silnici I/52 přes přelivný objekt vodního díla Nové Mlýny za obcí Pasohlávky.

 

Most byl postaven v roce 1979 a vyznačuje se některými výraznými konstrukčními nedostatky. Celkový stav mostu je hodnocen kvalifikačním stupněm stavu VI – velmi špatný stav. Na většině částí objektu jsou zjevné závady a poruchy odstranitelné jen pomocí velké opravy. Zatím nemají nepříznivý vliv na bezpečnost a únosnost a jsou za předpokladu okamžitého zahájení plánování opravy ještě hospodárně opravitelné. Rozvoj dalších poruch neporoste lineárně, ale geometrickou řadou.

 

Zatěžovací zkouška je součástí zakázky na přípravu a zpracování podkladů pro návrh opravy mostu a zpracování projektové dokumentace. Zároveň bylo také požadováno prověření z hlediska budoucí D52 a investiční akce obce Pasohlávky na převedení cyklotrasy přes přelivný objekt v předmětném úseku.

 

Publikováno: 8. June 2017, přímý odkaz